Hollandse Hoogte

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft minder mensen met een niet-westerse achtergrond in dienst dan veel andere ministeries. Maar er zijn ministeries - zoals Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - die het op dat gebied nog slechter doen.

Vorige week lieten ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat zij een gesprek met minister Blok willen, omdat zij vinden dat ze te weinig collega's met een multiculturele achtergrond hebben. Ze schreven in een brief dat het juist bij Buitenlandse Zaken, waar het om diplomatie draait, belangrijk is dat mensen uit verschillende landen en culturen goed met elkaar kunnen samenwerken.

Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat het ministerie van Blok in 2017 9,4 procent werknemers met een niet-westerse achtergrond had. Dat percentage ligt inderdaad lager dan bij de totale Nederlandse beroepsbevolking (11 procent) en ook lager dan bij de hele Rijksoverheid (10,3). Maar het percentage bij Buitenlandse Zaken ligt weer hoger dan bij bijvoorbeeld Infrastructuur (6,5 procent) en Onderwijs (7,1 procent).

Aandeel van rijksmedewerkers met een niet-westerse achtergrond

Ministerie 2017
Sociale Zaken 23,8 procent
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 13,8 procent
Justitie en Veiligheid 11,9 procent
Financiën 9,6 procent
Buitenlandse Zaken 9,4 procent
Economische Zaken 8,0 procent
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 7,9 procent
Algemene Zaken 7,2 procent
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 7,1 procent
Infrastructuur en Waterstaat 6,6 procent

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft veruit de meeste mensen met een niet-westerse achtergrond in dienst (23,8 procent). Dat heeft een duidelijke verklaring.

In 2016 besloot de minister van Sociale Zaken om alle schoonmakers bij het Rijk in dienst te nemen. Dat betekent dat een groot deel van de mensen op de loonlijst van SZW in de laagste salarisschaal vallen. Dit zijn niet de ambtenaren waar het in de brief aan minister Blok over ging.

Bij de hele Rijksoverheid is overigens duidelijk dat het aandeel personeelsleden met een niet-westerse achtergrond daalt naarmate de schaal stijgt, zo blijkt uit een eerdere analyse van Consultancy.nl. In de laagste schaal gaat het om 15,43 procent en in de hoogste om 1,30 procent werknemers met een niet-westerse achtergrond.

De ambtenaren van Buitenlandse Zaken die de minister vorige week een brief schreven willen niet alleen meer collega's met een niet-westerse achtergrond, maar ook met verschillende seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, leeftijden, religies en lichamelijke beperkingen. Daar heeft de Rijksoverheid geen cijfers over.

STER reclame