Droogte op de Veluwe
NOS NieuwsAangepast

Droogte in Nederland: herstel na bosbrand duurt tientallen jaren

De droogte in Nederland houdt aan en dat levert veel nieuws op, in dit artikel verzamelen we het nieuws van vandaag.

Jagersvereniging: jachtverbod op de Veluwe niet reëel

Een jachtverbod op wilde zwijnen op de Veluwe waar de Partij voor de Dieren voor pleit, is niet reëel volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Volgens de jagers zijn er juist te veel zwijnen op de Veluwe.

"Nu het voedselaanbod door droogte terugloopt in combinatie met het feit dat de stand van wilde zwijnen nog steeds te hoog is, is het juist reden om zwijnen te blijven schieten", stelt de vereniging. "Daarmee worden direct de condities voor de overblijvende dieren beter." De jagers schieten nu vooral op magere zwijnen die te weinig reserves kunnen opbouwen om goed door de winter te komen.

De Partij voor de Dieren pleitte gisteren voor een jachtverbod op wilde zwijnen omdat de dieren door de droogte ernstig verzwakt zouden zijn. "Het zonder noodzaak bejagen van pasgeboren biggetjes die in een noodsituatie verkeren is meedogenloos", stelde Kamerlid Femke Merel van Kooten.

Volgens de jagersvereniging zijn er bijna geen biggen meer. Die zijn voor een groot deel omgekomen door de droogte.

'Herstel natuur Loonse en Drunense Duinen duurt tientallen jaren'

De natuur in de Loonse en Drunense Duinen heeft tientallen jaren nodig om te herstellen van de schade door de bosbrand die gisteren in het gebied uitbrak. Volgens boswachter Jan Brabers is de noodzakelijke verjonging van het bos volledig weggevaagd.

De brandweer is nog bezig met blussen in het gebied. Naar verwachting is het vuur om 18.00 uur helemaal gedoofd. Natuurmonumenten zal daarna de schade opmaken. Door de brand komt veel stikstof vrij waardoor er veel gras gaat groeien, zegt Brabers. "Als er niet wordt ingegrepen, krijgen nieuwe bomen geen kans om te groeien."

Natuurmonumenten wil van het naaldbos een gemengd bos maken, maar de nog jonge loofbomen zijn zwaar getroffen. De volwassen naaldbomen hebben het waarschijnlijk wel overleefd.

Oplossingen zijn er wel. Er kunnen nieuwe bomen worden geplant of het schapen worden ingezet om het gebied extra te begrazen, maar dat gaat tienduizenden euro's kosten, verwacht de boswachter.

Aan de rand van het natuurgebied, niet ver van de plek waar de brand woedt, ontdekten voorbijgangers vanmiddag een kampvuur. Ze belden meteen de brandweer die het vuurtje snel kon blussen voordat het echt schade kon aanrichten. Wie het heeft aangestoken is onbekend.

Zo ziet het kurkdroge Nederland er van boven uit

Op luchtfoto's is goed te zien hoe het Nederlandse landschap de afgelopen weken is veranderd door de droogte. NOSop3 zette een aantal foto's naast elkaar. Hier de Vinkeveense Plassen:

Inspecties veendijken Amstel, Gooi en Vecht

Inspecteurs gaan veendijken in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleren nu het neerslagtekort de 200 mm is gepasseerd. Het gaat om 11 dijken in de gemeentes aan de linkerzijde van het Amsterdam Rijnkanaal. In totaal wordt 25 km aan dijken gecontroleerd. Door de droogte kunnen scheurtjes ontstaan in het veen waardoor de dijken verzwakt raken.

In 2003 brak een dijk door bij Wilnis waardoor een woonwijk kwam onder water te staan. Daarna heeft het waterschap de meest kwetsbare veendijken verstevigd. Volgens dijkgraaf Gerhard van den Top zijn de dijken goed op orde. "Dat neemt niet weg dat we alert blijven en nu bepaalde dijken uit voorzorg extra inspecteren."

Andere waterschappen zoals Waterschap Hunze en Aa's in Drenthe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Utrecht zijn vorige week al begonnen met extra inspecties van de veendijken. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft ook boeren gevraagd het vee tijdelijk van de dijken te halen. Door de droogte wordt het wortelstelsel van de grasmat aangetast bij begrazing.

Losliggende stoeptegels in Amsterdam

Amsterdam waarschuwt voor losliggende stoeptegels in het Stadsdeel Zuid. Niet alleen panden in de stad verzakken sneller door de droogte maar ook onder de stoeptegels wordt het zand te droog, waardoor ze los komen te liggen. "Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties op stoepen en fietspaden", laat Rob van Dugteren van Stadsdeel Zuid weten. "We proberen zo snel als mogelijk te repareren waar dat kan en anders plaatsen we waarschuwingsborden."

Van Dugteren roept weggebruikers op om goed op te letten en hun snelheid aan te passen. Mensen kunnen losliggende tegels melden op nummer 14020 of op de website www.amsterdam.nl

Bomen lijden zwaar onder de droogte

Bomen en struiken die afhankelijk zijn van regenwater lijden zwaar onder de droogte. Om te overleven, laten veel bomen hun bladeren vallen.

Als de droogte lang aanhoudt, zullen sommige bomen het niet gaan redden, vreest boomtechnisch adviseur Edward Konijnenberg. In een bosgebied in het oosten van het land laat hij zien wat er precies gebeurt met bomen die lange tijd droog komen te staan:

Bomen lijden onder droogte

Speciaal team opgeroepen om brand Loonse en Drunense Duinen te bestrijden

De brandweer is nog zeker de hele middag bezig met het nablussen van een natuurbrand in de Loonse en Drunense Duinen. Op deze video zie je hoe het speciale team de brand bestrijdt.

Speciaal team opgeroepen om brand Loonse en Drunense Duinen te bestrijden

'Zeldzame beekvissen met uitsterven bedreigd'

Stichting RAVON, de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen, luidt de noodklok over vissterfte door droogvallende beken. Op de hogere zandgronden van onder meer de Veluwe, de Achterhoek en Noord-Brabant zijn sommige beken al helemaal drooggevallen. De vissen zijn allemaal doodgegaan.

Hierdoor dreigen bedreigde en zeldzame diersoorten als de beekprik, beekdonderpad, rivierdonderpad en elrits uit te sterven. RAVON heeft hierover contact opgenomen met de betrokken waterschappen en vraagt ze om droogval van de beken te voorkomen.

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een reddingsactie op touw gezet voor beekvissen. Ze worden vanuit geïsoleerde poelen overgebracht naar de Grift, een waterloop waar de vissen kunnen overleven totdat het peil van de beken weer stijgt.

Vaarverbod op Leidsche Rijn

Vanaf volgende week dinsdag geldt op de Leidsche Rijn tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht een vaarverbod. Dat heeft het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloten. De maatregel is nodig om extra zoet water aan te kunnen voeren naar de waterschappen van Rijnland, Delfland en Schieland.

Door de langdurige droogte is de Rijnafvoer laag en daardoor krijgt zeewater verminderde tegendruk en kan dus verder ons land binnendringen. Als die indringing het inlaatpunt bij Gouda bereikt, dreigt verzilt water te worden ingelaten in het beheergebied van Rijnland.

Het water wordt vanaf volgende week aangevoerd vanuit een punt waarop de zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze aanvoer vindt plaats via gemaal De Aanvoerder (.pdf) in Utrecht, dat hier eind jaren 80 speciaal voor is gebouwd. Sindsdien is dit gemaal tweemaal ingezet: in 2003 en 2011.

Het peil in de Leidsche Rijn wordt vanaf 24 juli met 30 tot 60 centimeter verhoogd en de stroomrichting wordt omgekeerd. Ter hoogte van dit gemaal worden de speciale deuren in de Leidsche Rijn gesloten. De scheepvaart wordt daardoor geblokkeerd.

Het vaarverbod op de Leidsche Rijn blijft waarschijnlijk meerdere weken van kracht.

Bekijk hieronder wat Rijkswaterstaat doet om de waterstanden op peil te houden.

Aanhoudende droogte zet Zweedse bossen in brand

In Zweden zijn door de aanhoudende droogte op tientallen plaatsen in het hele land bosbranden ontstaan. In het midden en noorden worden mensen geëvacueerd vanwege het oprukkende vuur.

Vanochtend was sprake van 35 grote en middelgrote branden. De grootste problemen doen zich voor in de regio's Gävleborg, Dalarna en Jämtland. Op een militair schietterrein in Dalarna is een granaat ontploft door de hitte die is ontstaan door brand.

Moerdijkse meeuwen bezwijken door droogte

De Sassenplaat in het Hollandsch Diep tegenover Shell Moerdijk ligt bezaaid met dode jonge meeuwen. Dat komt door de aanhoudende droogte, zegt ecoloog Roland-Jan Buijs tegen BN De Stem. De meeuwen kunnen door de droogte geen regenwormen meer uit de grond trekken. Die zitten nu te diep. Vooral kuikens van vier a vijf weken zijn hiervan de dupe; ze krijgen niet genoeg te eten van hun ouders.

De oudere vogels overleven het wel. Zij zijn groot genoeg om naar open water te vliegen om te drinken en om in agrarische gebieden naar eten te zoeken.

'Niet fietsen met je hond met deze hitte'

Dat adviseert de Dierenbescherming. "Een hond kan niet zweten. De enige manier waarop hij de warmte kwijt kan raken is door te hijgen of via zijn poten", zegt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming tegen RTL Nieuws. "Maar omdat de lucht zo warm is, heeft dat hijgen geen zin, en het asfalt waarop de hond rent is vaak zo warm, dat ook dat niet helpt om af te koelen. Sterker nog: vaak verbranden honden hun poten door het hete asfalt."

Oprukkend zeewater en waterpeil

"We gaan onze nationale regenton inzetten", zei Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), vanochtend op Radio 538.

Daarmee doelt hij op het IJsselmeer, waar de afgelopen tijd een flinke waterbuffer is opgebouwd. Die buffer komt bovenop het normale waterpeil van het IJsselmeer. Als het droge weer aanhoudt, zal die waterreserve binnenkort aangesproken moeten worden om het niveau van rivieren en kanalen op peil te houden. "We hebben voor minimaal vier weken en waarschijnlijk nog wel langer om zes tot acht provincies rondom het IJsselmeer van water te voorzien."

Een ander probleem door de dalende waterstand in de rivieren is oprukkend zeewater, vertelde Van Waveren. Doordat het rivierwater voor minder tegendruk zorgt, kan het zoute water steeds verder de Nieuwe Waterweg binnendringen en dat kan schade veroorzaken aan de landbouw in dat gebied. Het zoute water is inmiddels opgerukt tot voorbij de Brienenoordbrug.

Zout water is opgerukt tot voorbij de Van Brienenoordbrug

Strooiwagens rijden uit in Geldermalsen

Het is ruim boven de twintig graden, maar toch kun je in de gemeente Geldermalsen strooiwagens zien rijden. Door aanhoudende droogte en hitte dreigt schade aan het asfalt te ontstaan, meldt de gemeente. Gesmolten asfalt blijft kleven aan autobanden en laat overal sporen na. Strooien met zout helpt daar tegen.

Ook het Friese Bolsward denkt erover om op plaatsen met nieuw asfalt zout te strooien.

Het vertrouwende beeld van strooiwagens in de winter, zoals hierboven, is nu ook in de zomer te zien.

'Loop Vierdaagse vooral in de ochtend'

De organisatie van de Vierdaagse raadt wandelaars aan om vandaag de meeste kilometers in de ochtenduren af te leggen. Dan is het namelijk nog koel. Ook wachten aan het einde van de derde dag de heuvels van de Zevenheuvelenweg, waar lopers beter niet op het heetste moment van de dag kunnen lopen.

Vandaag wordt een temperatuur van ongeveer 25 graden verwacht. Het blijft droog. Volgens de organisatie zijn wandelaars de laatste jaren beter voorbereid op hogere temperaturen. Ze drinken meer water op de route, "in plaats van biertjes".

Onderzoekers van het RIVM doen onderzoek naar een tekenvirus

Minder tekenbeten door droog en warm weer

Het aantal meldingen over tekenbeten is de afgelopen drie weken bijzonder hard gedaald, meldt het RIVM. De daling heeft vermoedelijk te maken met het warme, droge weer van de laatste tijd. De teken verstoppen zich om uitdroging te voorkomen dieper in de strooisellaag.

Normaal gesproken komen in juni en juli de meeste meldingen binnen over tekenbeten. "In deze twee maanden lopen we in Nederland elk jaar meer dan 500.000 tekenbeten op. Ook dit jaar kregen we in juni heel veel meldingen binnen, maar drie weken geleden daalde dat aantal opeens heel sterk", vertelt Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM. Het aantal meldingen op tekenradar.nl was de afgelopen twee weken bijna twee derde lager ten opzichte van dezelfde periode in de voorgaande jaren.

Hoewel teken tijdelijk minder actief lijken, blijft het volgens het RIVM verstandig om na een bezoek aan bossen, parken of duinen alert te zijn op beten. Hoe sneller een teek wordt verwijderd, des te kleiner de kans op besmetting met de ziekte van Lyme of andere aandoeningen die door de beestjes worden overgedragen.

Brand Loonse en Drunense Duinen nog niet geblust

De brand in de Loonse en Drunense duinen is nog niet geblust. De brandweer is de hele nacht bezig geweest om de ondergrondse brand die gistermiddag ontstond te blussen, maar het vuur is nog niet overal gedoofd.

Een gespecialiseerd brandweerteam uit Overijssel gaat het gebied in om de kleine brandhaarden die er nog zijn 'uit te kloppen'. Gisteren hielpen ook twee helikopters van Defensie met het blussen. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de brand in het natuurgebied heeft aangericht. Ook is niet bekend wat de oorzaak is.

Brand in Loonse en Drunense Duinen nog niet geblust

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl