Snelwegen rond Rotterdam ANP

Aanleg Blankenburgverbinding tussen A15 en A20 bij Rotterdam mag doorgaan

tijd van publicatie

De Blankenburgverbinding kan er komen. Tegenstanders wilden de aanleg van de nieuwe weg ten westen van Rotterdam tegenhouden, maar de Raad van State heeft hun bezwaren ongegrond verklaard.

Dat betekent de werkzaamheden voor het traject dat de A15 met de A20 verbindt, doorgaan. Voor de aanleg van de verbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg, de A24, worden onder meer tunnels gegraven.

Het ministerie van Infrastructuur wil met het stuk weg van ruim 4 kilometer de economische groei in de regio Rotterdam stimuleren. Minister Van Nieuwnhuizen is blij met de uitspraak: "De Blankenburgverbinding is belangrijk voor de haven en belangrijk voor de doorstroming van het verkeer in deze drukke regio. Mooi dat we aan de slag kunnen om deze nieuwe wegverbinding aan te leggen."

Bezwaren

Verschillende partijen, waaronder de stichting Natuurmonumenten en organisaties van omwonenden, hadden bezwaar ingediend tegen het besluit.

Ze zeiden dat de minister van Infrastructuur te snel koos voor de aanleg van de Blankenburgverbinding en eerst alternatieven had moeten onderzoeken.

Ook wezen ze op de stikstofuitstoot van het verkeer, die beschermde natuurgebieden in de omgeving zou aantasten. Tussen Vlaardingen en Rozenburg liggen de Maas, enkele plassen, weilanden en stukken bos.

Meer voordelen

De Raad van State oordeelt dat de minister genoeg andere opties heeft bekeken. Uit onderzoek is voldoende duidelijk geworden dat deze weg meer voordelen biedt, stelt de bestuursrechter. Volgens de Raad van State heeft de minister ook voldaan aan de voorwaarden in de Wet natuurbescherming.

Een van de tegenstanders, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, noemt de uitspraak betreurenswaardig. "Het landschap, de natuur en de kwaliteit van leven van omwonenden worden aangetast. Dat is heel jammer, daar kunnen we nu niets meer aan doen."

Rijkswaterstaat is al bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomer van volgend jaar van start gaan.

STER reclame