ANP

Nabestaanden hebben recht op betere voorzieningen, vindt CDA-Kamerlid Omtzigt. Nu lopen sommige weduwen en weduwnaars geld mis, doordat het nabestaandenpensioen niet bij ieder pensioenfonds hetzelfde geregeld is. Omtzigt dient vandaag met collega-coalitiepartij ChristenUnie een voorstel in om dat te veranderen.

"Als je van baan en van pensioenfonds wisselt, kan het gebeuren dat je recht op nabestaandenpensioen halveert als je geen actie onderneemt", zei het CDA-Kamerlid in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook kan het voor nabestaanden uitmaken wanneer hun partner is overleden, zegt hij. "Als iemand vlak vóór of vlak na zijn pensioendatum overlijdt, kan dat al dubbel zoveel nabestaandenpensioen schelen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."

Nieuw pensioenstelsel

Het kabinet werkt aan een volledig nieuw pensioenstelsel, waarvan ook het nabestaandenpensioen onderdeel is. Het heeft daarvoor steun nodig van werkgevers- en werknemersorganisaties, die al jaren over zo'n nieuw stelsel praten met de Sociaal-Economische Raad. Eind mei lekten onderdelen van hun conceptplannen uit, maar een definitief akkoord is er nog niet.

Volgens CDA-Kamerlid Omtzigt is het nabestaandenpensioen in de uitgelekte plannen in ieder geval nog niet goed geregeld. Hij ziet het voorstel van CDA en ChristenUnie van vandaag dan ook als een "aansporing" voor de werkgevers- en werknemersorganisaties om ermee aan de slag te gaan. "Wij hebben gezegd: we gaan alleen akkoord met een nieuw stelsel als er een goede voorziening komt voor het nabestaandenpensioen."

Tussen wal en schip

Minister Koolmees zegt dat hij begrijpt waarom het CDA en de ChristenUnie zich zorgen maken. "Het systeem is nu te divers: elk pensioenfonds heeft zijn eigen regels. Daardoor kunnen nabestaanden tussen wal en schip vallen. Ze lopen het risico geen nabestaandenpensioen op te bouwen, terwijl ze dat eigenlijk niet weten."

De minister wijst op het regeerakkoord, waarin staat dat er afspraken moeten worden gemaakt over het nabestaandenpensioen. "Dat ben ik ook zeker van plan."

STER reclame