NOS Nieuws

Kleutertoetsen verdwijnen definitief

De kleutertoets wordt definitief afgeschaft. Er was veel kritiek van leraren op de toets, die de voortgang van zeer jonge kinderen meet. En in het regeerakkoord was al afgesproken dat hij zou verdwijnen.

Het kabinet zegt dat het niet bij de ontwikkeling van kleuters past om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. "Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen; een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan", vindt minister Slob.

Momentopname

Volgens Slob zijn de toetsen te veel een momentopname en kunnen ze daardoor een vertekend beeld geven.

De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit de 'leerlingvolgsystemen' gehaald. Het kabinet verwacht dat ze vanaf 2021 nergens meer voorkomen.

Scholen en leraren kunnen de ontwikkeling van kleuters wel op een andere manier blijven volgen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Het kan bijvoorbeeld aan de hand van observaties, gesprekken en spelletjes.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl