'Middeninkomen kan vaak niet huren'

Aangepast op

De Woonbond heeft de afgelopen twee maanden veel klachten binnengekregen van woningzoekenden die geen huis meer kunnen huren.

Ze verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de meeste huurwoningen in de vrije sector of een koopwoning.

Woningcorporaties moeten door Europese regelgeving sinds januari 90 procent van hun woningen verhuren aan mensen die minder verdienen dan 33.614 euro per jaar. Vooral in de grote steden is er weinig aanbod.

Tussen wal en schip

De klachten die de Woonbond krijgt, komen onder anderen van starters die te weinig verdienen om een koopwoning te kunnen aanschaffen, maar meer verdienen dan de 33.614 euro. Ook veel ouderen die boven de inkomensgrens zitten en willen verhuizen naar een senioren- of aanleunwoning zitten klem.

Een andere groep gedupeerden bestaat uit mensen die al jaren staan ingeschreven bij een corporatie, maar nu hun inschrijvingsrechten verliezen omdat ze te veel verdienen. Ook chronisch zieken, gehandicapten en mensen die in een woongroep willen gaan wonen, vallen nu vaak tussen wal en schip.

Volgens de Woonbond leidt de nieuwe regel ertoe dat de doorstroming op de woningmarkt nog verder stagneert.

43.000

De Woonbond heeft een digitaal meldpunt geopend waar mensen en ook corporaties terecht kunnen met hun klachten. De bond wil met alle klachten naar minister Donner stappen, om zo duidelijk te maken dat hij de inkomensgrens in Brussel opnieuw ter discussie moet stellen.

De Woonbond pleit voor een verhoging van de inkomensgrens naar 43.000 euro, zodat meer mensen met een middeninkomen een woning kunnen huren.

Uit een enquĂȘte van Aedes, de koepel van woningcorporaties, blijkt dat bijna driekwart van de corporaties zich aan de nieuwe Europese regeling houdt. De overige corporaties komen met creatieve oplossingen om deze 'middeninkomens' toch te kunnen blijven huisvesten.

Zo hebben sommige corporaties de inkomensgrens opgeschroefd naar 43.000 euro. Weer andere corporaties lappen de nieuwe regeling aan hun laars. En er zijn ook corporaties, zoals Ymere, die een deel van hun huizen beschikbaar stellen voor de getroffen woningzoekenden.