Zijlstra beloont excellente leraar

time icon Aangepast

Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs begint op advies van de Onderwijsraad bij wijze van experiment met een vorm van prestatiebeloning in het basis- en middelbaar onderwijs. Eén op de twintig leraren wordt beoordeeld als excellent. Dat levert hem een salaristoeslag op plus een dag vrij in de week om zich te kunnen wijden aan bijzondere projecten op school.

Zijlstra vindt dat er nu te veel een "gelijkheidscultuur" in het onderwijs heerst. De excellente leraar zou moeten gelden als een rolmodel voor collega's. De prestatiebeloning moet bovendien het vak van leraar aantrekkelijker maken.

Onderwijsbond is tegen

Onderwijsbond AOb ziet niets in de prestatiebeloning die staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd. Het plan om 5 procent van de leraren te beoordelen als 'excellent' keurt de bond af.

De leraren zouden meer salaris krijgen en extra vrije dagen om zich op school aan bijzondere projecten te wijden. Dat werkt vriendjespolitiek in de hand en verziekt de sfeer in de lerarenkamer, vindt de AOb. Onder meer omdat het prestatieloon ten koste gaat van het salaris van de collega's.

De AOb heeft al vaker gezegd dat ze niets ziet in welke vorm van prestatiebeloning dan ook.

STER Reclame