Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Informatie over mensen die worden bedreigd of een persoonlijk risico lopen, wordt voortaan afgeschermd in het kadaster. Het kabinet zal de regels zo aanpassen dat die gegevens worden geblokkeerd. Het besluit is genomen op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het kadaster staan openbare gegevens over onroerend goed. Er kan bijvoorbeeld worden opgevraagd wie de eigenaar is van een bepaald huis, waar hij woont en wanneer hij is geboren.

Directe toegang tot registers belangrijk

Het kabinet benadrukt dat een snelle en directe toegang tot de openbare registers essentieel is voor de woningmarkt, maar dat ook andere belangen moeten worden meegewogen.

Om te voorkomen dat informatie over mensen die extra risico's lopen bij te veel anderen bekend wordt, zijn die gegevens voortaan niet meer openbaar.

Om objectief te kunnen bepalen of iemand voor afscherming van zijn gegevens in aanmerking komt, wordt aangesloten bij de criteria die gelden om iemand te bewaken of beveiligen.

STER reclame