NOS Nieuws

Waardering voor kortere alimentatie, maar ook veel vragen in Kamer

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft sympathie voor het plan om de partneralimentatie na echtscheiding te beperken. Er tekent zich een meerderheid af voor een initiatiefwet van VVD, D66 en PvdA, maar de Kamer heeft ook nog wel veel vragen.

Volgens de initiatiefwet wordt de partneralimentatie beperkt tot maximaal vijf jaar. Nu is dat twaalf jaar. De indieners vinden dat de huidige wet nog te veel uitgaat van de gedachte dat mannen voor hun vrouw moeten zorgen, omdat die niet in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien.

Uitzonderingen

Op het principe van de maximumtermijn van vijf jaar zitten in de initiatiefwet enkele uitzonderingen: zo blijft de huidige termijn van twaalf jaar van kracht als een stel kinderen onder de 12 heeft.

En na een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de partner de AOW-leeftijd binnen tien jaar na de scheiding bereikt, geldt volgens het voorstel nog tien jaar recht op alimentatie. Bovendien is er een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen.

Positie van vrouwen

Behalve de drie partijen die het voorstel indienden, spraken ook PVV, GroenLinks, SP en CDA waarderende woorden in de Kamer, maar ze laten hun steun afhangen van het antwoord van de initiatiefnemers. Dat komt waarschijnlijk pas na de zomervakantie.

Er waren vooral veel kritische opmerkingen over de financiële gevolgen van het voorstel voor vrouwen van rond de 50. Vrouwen verrichten vaker zorgtaken dan mannen en ze werken gemiddeld minder; voor hen zou het extra moeilijk zijn om na hun vijftigste zelfstandig in hun onderhoud te voorzien.

Het CDA vindt ook de uitzondering voor stellen met kinderen tot 12 jaar te beperkt en pleit voor verhoging van de leeftijdsgrens. De PVV vraagt zich af of het wetsvoorstel bestaande alimentatierechten niet te veel beschermt.

ChristenUnie en SGP lijken de initiatiefwet niet te steunen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl