ANP

Aanpassingen aan het spoor dreigen flink duurder uit te vallen dan gepland. Dreigde het project eerder nog 200 miljoen euro duurder te worden dan geraamd, inmiddels is het mogelijke tekort opgelopen tot 245 miljoen, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur aan de Tweede Kamer.

Om het groeiend aantal reizigers en het toenemende goederenvervoer op te vangen wordt met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) het spoor op meerdere plekken aangepakt. Zo wordt het spoorboekloos rijden ingevoerd en worden stations uitgebreid.

Volgens Van Veldhoven worden de overschrijdingen veroorzaakt door een aantal verschillende projecten, zoals hogere kosten op de trajecten bij Delft en Nijmegen, een extra wissel bij Ede-Wageningen en hogere studiekosten bij enkele corridors. Ze wijst erop dat het bij projecten van deze grootte niet ongebruikelijk is dat het budget wordt overschreven.

Kwaliteitssprong

Als er niks gebeurt, kan het tekort zelfs oplopen tot 500 miljoen, waarschuwt Van Veldhoven. Ze heeft daarom ProRail gevraagd te onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt. Als dat niet lukt, zal de staatssecretaris haar ambities bijstellen, of in het uiterste geval, een beroep doen op reserves.

Van Veldhoven wijst erop dat het PHS al vruchten afwerpt voor de reizigers. Op het traject Amsterdam-Eindhoven rijden bijvoorbeeld al meer treinen. "Hierdoor is niet alleen sprake van meer capaciteit om reizigers ter vervoeren; het betekent ook een kwaliteitssprong in het spoorvervoer. Uit reacties van reizigers blijkt dat mensen zich minder richten op het halen van een specifieke trein aangezien de wachttijd niet langer dan tien minuten kan zijn."

STER reclame