Sybilla Dekker, Winnie Sorgdrager en Jaap de Hoop Scheffer ANP

De oud-ministers De Hoop Scheffer, Sorgdrager en Dekker worden minister van Staat. Dat is een eretitel, die de regering in uitzonderlijke gevallen toekent. Een minister van Staat wordt soms om advies gevraagd over politieke kwesties.

De Hoop Scheffer was onder meer partijleider van het CDA, minister van Buitenlandse Zaken in de eerste twee kabinetten-Balkenende en secretaris-generaal van de NAVO.

Fipronil-affaire

D66'er Sorgdrager was minister van Justitie in het eerste kabinet-Kok. Verder was ze onder meer procureur- en advocaat-generaal en tot voor kort lid van de Raad van State. Ze is voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de Fipronil-affaire. Die commissie komt maandag met haar eindrapport.

Dekker, die lid is van de VVD, was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het tweede kabinet-Balkenende. Verder was ze onder meer directeur van de Algemene Werkgeversvereniging.

Tot nu toe waren er vijf ministers van Staat: Kok, Van Kemenade en Tjeenk Willink (allen PvdA), Korthals Altes (VVD) en Van den Broek (CDA).

STER reclame