Oud-directeur Beatrix Ruf in het Stedelijk Museum ANP

Deel raad van toezicht Stedelijk Museum stapt op na rapport over Ruf

time icon Aangepast

Een deel van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam stapt op. Aanleiding voor het vertrek is een vandaag verschenen rapport waarin wordt geconcludeerd dat de raad niet goed heeft gehandeld bij het vertrek van oud-directeur Beatrix Ruf.

Uit het rapport blijkt dat de oud-directeur ten onrechte beschuldigd werd van belangenverstrengeling, melden AT5 en NH Nieuws. Ze stapte in oktober op nadat haar positie ter discussie was komen te staan na een artikel in NRC Handelsblad.

Schoonheidsprijs

De onderzoekers van het rapport constateren onder meer dat het toezicht door de raad op een aantal punten "ontoereikend" is geweest. "Wij onderschrijven in hoofdlijnen de conclusies en omarmen alle aanbevelingen uit het rapport", zeggen Jos van Rooijen en voorzitter Madeleine de Cock Buning, twee van de leden die opstappen. Het College van B en W zei vandaag, naar aanleiding van het rapport, dat de manier waarop de raad van toezicht heeft toegezien op het functioneren van de directeur "allerminst een schoonheidsprijs verdient".

De twee opgestapte leden blijven nog wel beschikbaar "om voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen", als de gemeente Amsterdam dat nodig vindt. Er stapt ook een derde lid op. Dat is Rita Kersting.

Integriteit niet in geding

Volgens het artikel van NRC in oktober had Ruf naast haar baan als directeur ook een kunstadviesbureau. Ze zou dit niet hebben opgegeven en ze zou ook advies hebben gegeven aan mensen die hun kunst aan het museum in bruikleen gaven. Tijdens haar eerste jaar als directeur van het Stedelijk Museum maakte het bureau van Ruf ruim 430.000 euro winst, meldde NRC. Ruf heeft de aantijgingen altijd tegengesproken. Na haar vertrek werd er in opdracht van de gemeente Amsterdam een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

De kritiek dat ze veel geld zou hebben verdiend met het kunstadviesbureau, spreken de onderzoekers tegen. Volgens de onderzoekers is de integriteit van Ruf niet in het geding geweest.

Het college benoemt en ontslaat

Het onafhankelijk rapport over haar was vanmorgen al deels in handen van AT5. Het stuk is nu door de gemeente gepubliceerd.

Het College van B en W zegt verder dat de benoeming van de raad van toezicht anders moet. In het vervolg moet die achtkoppige raad door het college worden benoemd en niet door het museum zelf. "Het college kiest ervoor de procedure gelijk te trekken met die van andere grote instellingen zoals het Amsterdam Museum, Internationaal Theater Amsterdam en het AFK. Dat betekent dat het college de leden van de raad van toezicht benoemt, herbenoemt en ontslaat."

Dit is een artikel van

STER Reclame