Jong geleerd ANP

Minister Ollongren wijst experimenten van de hand om bij de Provinciale Statenverkiezingen al vanaf 16 jaar te mogen stemmen. De provincies Friesland en Zeeland wilden zo'n proef, met als doel jongeren meer bij de politiek te betrekken. D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer zagen ook wel wat in het plan en stelden er Kamervragen over aan Ollongren.

Maar de D66-minister maakt er in haar antwoord korte metten mee: de Grondwet staat niet toe het kiesrecht in provincies toe te kennen aan jongeren beneden de 18, ook niet bij wijze van proef. Datzelfde geldt voor de Tweede Kamer- en de gemeenteraadsverkiezingen.

Geen grote wens

Volgens Ollongren zijn er ook geen aanwijzingen dat er in de maatschappij een grote wens is om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen. Ze erkent wel dat er behoefte is om jongeren meer bij de besluitvorming te betrekken. De minister denkt daarbij bijvoorbeeld aan 'digitale vormen van participatie'. Volgens haar sluiten die aan bij de leefwereld van jongeren.

Ollongren wijst er verder op dat er geen juridische belemmeringen zijn om 16- en 17-jarigen te latten stemmen voor bijvoorbeeld wijkraden of gebiedscommissies. In Rotterdam is dat bij de verkiezingen van maart ook gebeurd.

De eerstkomende Provinciale Statenverkiezingen zijn 20 maart volgend jaar.

STER reclame