ANP

Het onweer en de felle hoosbuien van de afgelopen week hebben voor 5 tot 10 miljoen euro schade veroorzaakt aan woonhuizen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het cijfer is een eerste prognose. Het daadwerkelijke bedrag ligt hoger, omdat de schade aan auto's, bedrijven, overheidseigendommen en de landbouwsector niet is meegenomen in deze raming.

De claims komen binnen uit het hele land, zeggen de verzekeraars. De meeste gaan over wateroverlast in kelders en woongedeelten van huizen, maar door rukwinden en hagel zijn ook flink wat schuttingen omgevallen en is er schade aan daken en schuren door takken die van bomen zijn geblazen.

Tijdens de hevigste buien van dinsdag kwam de nooddienst van de verzekeraars 70 keer in actie in huizen die onbewoonbaar waren geworden door water of brandschade. Volgens de verzekeraars is 70 keer erg veel.

Pleidooi voor snelle aanpak

De verzekeraars vinden dat er meer maatregelen moeten komen om de schade door hevig noodweer tegen te gaan. Vorig jaar lieten ze al weten dat ze in de meer extreme klimaatscenario's uitgaan van zeker een kwart miljard euro extra schade per jaar.

Ook de gemeenten, provincies en waterschappen doen vandaag een dringend beroep op het kabinet om sneller met maatregelen te komen. Volgens hen komt extreem weer steeds vaker voor en luiden ze al sinds 2016 de noodklok. "De weersomstandigheden die we voor 2050 verwachtten, treden nu al op", zeggen ze. "De hevige buien van deze week zijn een ernstige voorbode van wat ons te wachten staat."

Ze willen dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat snel geld beschikbaar stelt om schade en overlast te beperken. Zo moet water meer ruimte krijgen door meer groen en tijdelijke opslag in steden en dorpen, en moet bij bouwplannen rekening worden gehouden met klimaatverandering en water.

"Gebeurt dat niet dan kunnen we tot 2050 ruim 71 miljard euro aan schade tegemoet zien", zeggen de gemeenten, provincies en waterschappen.

STER reclame