De betrokken officieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. ANP

Het Openbaar Ministerie stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de crisis die is ontstaan in de top van het OM door een liefdesrelatie tussen twee hoofdofficieren van justitie. De relatie zou de verhoudingen binnen de organisatie hebben verstoord.

Daarnaast is een van de twee officieren, Marc van Nimwegen, per direct met buitengewoon verlof gestuurd, omdat het beleid rond liefdesrelaties in de top van het OM is aangescherpt.

'Mag geen mist blijven hangen'

Het onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld door het college van procureurs-generaal. In een persverklaring laat het OM weten dat het college in de afgelopen tijd onderzoek heeft gedaan naar de "inhoud en de achtergronden" van artikelen in NRC Handelsblad, waarmee de spanning binnen het OM door de liefdesrelatie aan het licht kwam.

"Dat heeft geleid tot nieuwe signalen over die periode waaruit blijkt dat beelden uiteen lopen. Voor het college is een en ander aanleiding om als eerste een feitenonderzoek in te stellen. Er mag geen enkele mist blijven hangen", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het college.

Maatregelen

Het college heeft maatregelen genomen om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Als twee topofficieren een liefdesrelatie hebben, mogen zij niet meer gelijktijdig aanblijven. Volgens voorzitter Van der Burg is de opvatting binnen het OM dat een liefdesrelatie op de werkvloer ongewenst is. "Het college wil niet de indruk laten ontstaan, en als die al is ontstaan, dan wil ik dat beeld wegnemen, dat er voor de top van het OM andere maatstaven worden gehanteerd. Dat kan en mag niet zo zijn", laat hij weten.

Gisteren voerde het college nog spoedberaad over de kwestie met minister Grapperhaus.

STER reclame