Huisartsen krijgen het steeds drukker
NOS NieuwsAangepast

Minder regels in de zorg, dat moet nu dan toch echt gaan lukken

Het ministerie van Volksgezondheid heeft met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen een lange lijst met regels gemaakt, die geschrapt kunnen worden. De administratieve lasten moeten vanaf nu elk jaar omlaag.

Artsen en verpleegkundigen zijn nu nog zo'n 40 procent van hun tijd kwijt aan administratie. Dat leidt tot hoge werkdruk en is niet goed voor het werkplezier, zeggen de ministers De Jonge en Bruins. Zij hebben een plan opgesteld om dit probleem aan te pakken.

Tientallen regels kunnen volgens hen direct worden geschrapt. Zo hoeven huisartsen straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen en wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging afgeschaft.

Ze hopen dat daardoor ook het werk een stuk aantrekkelijker wordt gemaakt. "Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan onzinnige klusjes."

"We willen dat mensen die in de zorg werken hun tijd daadwerkelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan administratieve handelingen", stelt De Jonge.

Huisartsen

Het is de bedoeling dat vooral de instellingen zelf het "Actieplan regeldruk" gaan uitvoeren. "Het beleid moet erop gericht zijn dat mensen centraal staan, en niet de regels", staat in het rapport.

Huisartsen zijn al langere tijd hard bezig om de regeldruk die zij ervaren, fors te verminderen. Er zijn stappen gemaakt, maar ze geven aan nog steeds veel vervelende en tijdrovende regeldruk te ervaren.

Verantwoord

Niet alleen professionals, maar ook patiënten en cliënten herkennen dit. Door overbodige regels te schrappen moeten juist mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, niet meer belast worden met onnodige bureaucratie.

Er wordt al vele jaren geklaagd over de regeldruk in de zorg, maar in de praktijk blijkt het heel moeilijk om ervan af te komen. Dat komt onder meer doordat verzekeraars, inspecties en andere partijen verantwoord willen zien dat het geld goed besteed wordt en dat er veilig en goed gewerkt wordt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl