Het inmiddels gesloten gebouw van de Hogeschool Rotterdam ANP

Niet alleen de buitenste maar ook de binnenste gevelplaten van een gebouw van de Hogeschool Rotterdam voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. Het gebouw werd sinds januari al niet meer gebruikt en zal nu versneld worden gesloopt.

Na de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen vorig jaar waar, een brand zich razendsnel via gevelplaten verspreidde en 71 levens eiste, liet de Hogeschool Rotterdam de gevelplaten van alle gebouwen onderzoeken op brandveiligheid. Omdat de buitenste gevelplaten van bouwdeel C de test niet doorstonden, werd het gebouw met onmiddellijke ingang in januari gesloten. Nader onderzoek naar de binnenste gevelplaten wijst nu uit dat ook deze niet voldoen aan de brandveiligheid.

Nieuwe maatregelen

"De meeste maatregelen hebben we meteen in januari al genomen. Het gebouw wordt niet meer gebruikt voor lessen of onderzoek", zegt collegevoorzitter Ron Bormans. "Op basis van de uitkomst van het uitgebreide onderzoek hebben we nieuwe maatregelen genomen voor de overdekte openbare ruimte die aan bouwdeel C grenst. Er komt een afscheiding tussen de wand en de ruimte zelf en ook geldt er nu een strenger beleid voor het aantal aanwezigen bij evenementen."

Bouwdeel C zal versneld worden afgebroken. Bormans: "Het gebouw stond al op de nominatie om te worden vernieuwd en dat hebben we naar voren gehaald. Want het brandveilig maken van het huidige pand brengt enorme kosten met zich mee en dat zou een grote verspilling zijn van geld."

Ruimte gehuurd

Sinds de sluiting van het pand in januari krijgen studenten van Engelstalige economie-opleidingen les in het WTC, maar die optie vervalt na de zomer. Daarom heeft de hogeschool voor een periode van vijf jaar ruimte gehuurd aan de Postemalaan.

Bondien laat de hogeschool een nieuw onafhankelijk onderzoek uitvoeren. "We willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, dat we les gaven in een pand dat niet aan de brandveiligheidseisen voldoet", zegt Bormans. "Als er externe partijen zijn die fouten hebben gemaakt en waar iets te verhalen is, zullen we ons uiteraard melden."

Gemeentelijke gebouwen

Ook de gemeente Rotterdam heeft naar aanleiding van de Grenfell Tower-brand onderzoek gedaan. In totaal werden 30 gemeentelijke gebouwen gecontroleerd op basis van criteria als de hoogte, de gevelbekleding en of er in het gebouw wordt geslapen. Alle gebouwen zijn veilig verklaard.

In overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden nu ook alle gebouwen in Rotterdam die eigendom zijn van particulieren volgens dezelfde criteria geïnventariseerd. De verwachting is dat er een juni een lijst ligt van gebouwen die zullen worden gecontroleerd. Mocht er sprake zijn van een risico, dan is het aan de eigenaren van de gebouwen om verder onderzoek te doen.

STER reclame