ANP

De veiligheid van munitiedepots van defensie was jarenlang niet op orde. Omwonenden en defensiemedewerkers liepen daardoor mogelijk gevaar, meldt de Volkskrant.

Er was een verhoogd risico dat de munitie kon ontploffen, bijvoorbeeld door blikseminslag. De Volkskrant baseert zich op documenten van defensie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zijn verkregen met een WOB-procedure (Wet openbaarheid van bestuur).

Tientallen tekortkomingen

Bij controles van dertien munitiedepots constateerde de Inspectie SZW 89 tekortkomingen. In bijvoorbeeld Pesse, 't Harde en op de vliegbases Volkel en Woensdrecht was onder meer de munitie verkeerd opgeslagen of ontbraken waarschuwingsborden. In de munitiedepots van Veenhuizen, Staphorst en Ruinen liet de inspectie het werk zelfs tijdelijk stilleggen omdat "direct gevaar" dreigde voor militairen en ander personeel.

Defensie zegt sinds 2015 acht keer te zijn beboet door de Inspectie SZW, waarvan een keer vanwege onveiligheid bij een munitiedepot. Op het complex in Staphorst was geen goede bliksembeveiligingsinstallatie. De boete daarvoor was 4500 euro. Het ministerie van Defensie zegt nog niet te weten of het daartegen in beroep gaat.

De inspectie meldt dat op alle depots de bliksembeveiliging inmiddels voldoende is, behalve in Veenhuizen.

Gevaar militairen en omwonenden

Uit de documenten blijkt ook dat defensie zelf bezorgd is over de veiligheid van munitiedepots. "Naast dat deze tekortkomingen slecht zijn voor het professionele imago van defensie, kan de DMO hierdoor ook zijn medewerkers geen veilige werkomgeving bieden en is er kans op milieuschade of verhoogde risico's voor derden c.q. omwonenden", staat in een nota van de Defensie Materieel Organisatie uit september 2017.

In een reactie aan de Volkskrant zegt defensie dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft. "Inspecties en controles worden, ook door defensie zelf, juist uitgevoerd om onvolkomenheden aan het daglicht te brengen en hier gepaste maatregelen op te nemen", staat in een verklaring. Volgens defensie is het overgrote deel van de geconstateerde tekortkomingen inmiddels opgelost.

Veiligheidscultuur

Er is al jaren kritiek op de veiligheidscultuur bij defensie, onder meer vanwege dodelijke ongevallen in Ossendrecht en in Mali. Een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het mortierongeluk in Mali leidde vorig jaar tot het vertrek van minister Hennis van Defensie.

STER reclame