ANP

Het aantal mensen dat een beroep doet op het Leger des Heils groeit nog steeds. En doordat er vanuit de noodopvang nauwelijks uitstroommogelijkheden zijn, krijgen dak- en thuislozen steeds vaker nee te horen aan het loket. Dat zegt het Leger des Heils in hun jaarbericht.

In 2017 brachten voormalige zwervers, ex-gedetineerden, ex-verslaafden en andere dak- en thuislozen gemiddeld acht maanden door in een opvang van het Leger, voordat ze konden doorstromen naar een woonvorm met begeleiding die ze nodig hebben. In 2016 duurde dat gemiddeld nog zeven maanden, in 2013 vier maanden.

Goedkope huizen

"Dat komt in de eerste plaats doordat er bijna geen goedkope huizen meer zijn", zei directeur Cornel Vader in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Daardoor stagneert de doorstroming heel erg."

Als er wel een woning gevonden wordt, lukt het vaak niet om goede begeleiding te vinden. "Dat is nodig, omdat deze mensen niet heel geïsoleerd en eenzaam op een kamer moeten zitten", zei Vader.

Vader roept woningcorporaties opnieuw op meer goedkope huurwoningen te bouwen. "Dat blijft veel te weinig."

Eerder waarschuwde het Leger al dat steeds meer mensen een beroep doen op de noodhulp, omdat ze nergens anders terecht kunnen.

Naast jongeren met problemen, dak- en thuislozen en mensen met complexe problemen, zien de medewerkers van het Leger ook steeds meer slachtoffers van mensenhandel in de opvang. Volgens Vader hebben deze mensen speciale opvang en bescherming nodig, die er nu vaak niet is.

STER reclame