AFP

Minister Van Engelshoven van Onderwijs gaat de voorschriften bij lessen over seksuele verscheidenheid aanpassen, zodat daarin doorklinkt dat respect voor andere seksuele voorkeuren "een basiswaarde in onze samenleving" is. De minister wil dat mbo-scholieren leren dat een respectvolle omgang met seksuele diversiteit positief is.

Mbo's zijn nu vrij over hoe hun scholieren voor te lichten over homoseksualiteit en andere seksuele verscheidenheid - in een rapport van de MBO Raad "een waardedilemma" genoemd - als het maar aan bod komt. Onderzoekers van de Radboud Universiteit schreven in 2016 dat mbo-scholen meestal wel richtlijnen hebben over wat er behandeld moet worden, "maar deze bieden alsnog heel veel vrijheid in hoeveel aandacht onderwerpen krijgen en hoe deze dan aan bod komen".

Van Engelshoven heeft niet de indruk dat mbo's de ruimte in de regels nu aangrijpen om minder positief les te geven over seksuele diversiteit. Maar ze wil met het aanpassen van de voorschriften "misverstanden voorkomen".

'Overwinning voor lhbti-studenten'

Het COC, de belangengroep voor de lhbti-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen), laat in een reactie weten blij te zijn met het besluit van de minister. "Dit is een overwinning voor lhbti-scholieren in het mbo. Het is geweldig dat het mbo straks echt aan de slag moet met lhbti-acceptatie, want juist op mbo-scholen worden deze jongeren nog vaak gepest", zegt COC-voorzitter Ineke.

STER reclame