Raad van State: kabinet geeft eigenlijk te veel geld uit

De Raad van State geeft de rechter in Rotterdam gelijk ANP

De Raad van State waarschuwt het kabinet voor de gevolgen van de begrotingen voor 2018 en 2019. De financiën zullen naar verwachting nog wel voldoen aan de Europese begrotingsregels, maar het kabinet geeft eigenlijk te veel geld uit, vindt de Raad.

Het kabinet geeft de komende jaren honderden miljoenen extra uit aan defensie, infrastructuur en zorg. Dat kan omdat het beter gaat met de economie. Maar de Raad van State vindt het zorgwekkend dat ondanks die gunstige ontwikkeling de overheidsfinanciën zullen verslechteren ten opzichte van 2017.

Ook het besluit om de gasproductie te beperken heeft negatieve gevolgen voor de schatkist die het kabinet nog niet goed in kaart zou hebben gebracht, waarschuwt het adviesorgaan van de regering.

Politieke keuze

Het kabinet moet een nieuwe risicoanalyse maken voor bij de Miljoenennota 2019, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, zo adviseert de Raad.

Het ministerie van Financiën wijst er in een reactie op dat de overheidsfinanciën er de hele kabinetsperiode goed voor staan, dat er een begrotingsoverschot is en dat de staatsschuld daalt.

De extra uitgaven zijn onderdeel van het regeerakkoord en een politieke keuze van de vier regeringspartijen, zegt het ministerie. Dat geldt ook voor het geld dat wordt uitgegeven voor lastenverlichting voor burgers.

STER Reclame