Kaag biedt humanitaire hulp op ongewilde Congo-conferentie

NOS

Het kabinet trekt ruim 10 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan de Democratische Republiek Congo. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft dat bekendgemaakt op een VN-donorconferentie in Genève. Het land zelf liet daar verstek gaan uit protest.

De Europese Unie en Nederland zijn mede-organisatoren van de bijeenkomst. Kaag noemde de humanitaire situatie in Congo hartverscheurend en volgens haar is snelle actie nodig. Ze zei dat de vluchtelingen en andere slachtoffers van deze "vergeten crisis" niet in de steek mogen worden gelaten en dat het lijden moet stoppen.

Kaag bracht begin vorige maand nog een bezoek aan Congo. Ze benadrukte toen dat Congo een van de armste landen in de wereld is, terwijl het een van de rijkste zou moeten zijn. Congo heeft vruchtbare grond en veel bodemschatten, maar milities bestrijden elkaar en miljoenen mensen zijn op de vlucht.

Protest

Congo riep Nederland deze week op de conferentie af te blazen. Diplomaten denken dat Congo bang was voor negatieve publiciteit die investeerders zou afschrikken. Buitenlandse Zaken liet al meteen weten de oproep naast zich neer te leggen.

Het grootste deel van de 10 miljoen gaat naar een VN-fonds voor Congo, de rest is bestemd naar organisaties die noodhulp bieden. Kaag benadrukte dat humanitaire hulp niet genoeg is. Ze herhaalde de oproep van de VN-Veiligheidsraad aan alle gewapende groepen in Congo om het geweld te stoppen.

STER Reclame