Spark-gebouw Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijk koopt het gebouw waarin het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) tijdelijk wordt ondergebracht. Het was eerst de bedoeling het gebouw in Amsterdam tien jaar te huren, maar volgens het Rijksvastgoedbedrijf blijkt kopen voordeliger, zeker voor de lange termijn.

Het gaat om het Spark-gebouw bij station Sloterdijk. Het Rijk koopt het voor 42,8 miljoen euro. Volgens Haagse bronnen zou tien jaar huren een kleine 30 miljoen kosten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde dat niet bekendmaken, omdat het om concurrentiegevoelige informatie gaat.

Nieuwbouw eind 2019 klaar

Vanwege de brexit verhuist het EMA in 2019 van Londen naar Amsterdam. Op de Amsterdamse Zuidas wordt daarvoor een nieuw kantoor gebouwd. De nieuwbouw is pas eind volgend jaar klaar en de verhuizing is al in maart. Daarom is als 'overbrugging' het Spark-gebouw beschikbaar. Na 2019 zal het worden gebruikt om rijksdiensten in onder te brengen.

Het EMA houdt zich onder meer bezig met de beoordeling en registratie van nieuwe geneesmiddelen.

STER reclame