De rechtbank Noord-Nederland is enthousiast over de zogeheten spreekuurrechter. Afgelopen anderhalf jaar werd in Groningen, Friesland en Drenthe geëxperimenteerd met deze vorm van rechtspraak.

Met zo'n rechter wordt gezocht naar een snelle oplossing voor bijvoorbeeld burenruzies, huurzaken of ontslagkwesties. De rechter behandelt de zaak mondeling, zonder allerlei processtukken. Als de partijen er onderling niet uitkomen, volgt alsnog een vonnis.

De spreekuurrechter behandelde tijdens de proeftijd 55 geschillen, waarvan 80 procent werd geschikt. Er werden zo'n 150 zaken aangemeld, maar in veel gevallen wilde een van de twee partijen niet meewerken.

Goedkoper

Doel van de proef was om de rechtspraak laagdrempeliger, sneller en goedkoper te maken. Een spreekuurrechter kost beide partijen 39,50 euro, de helft van het laagste griffierecht. Volgens de rechtbank zijn de meeste mensen die meewerkten positief. Ook de zeven rechters die meededen zijn enthousiast.

Tijdens het experiment was er een 'gecontroleerde instroom', waardoor alleen geselecteerde gevallen werden aangemeld bij de spreekuurrechter. Het is volgens de rechtbank afwachten of het succes ook zo groot is als iedereen zich kan aanmelden.

Een werkgroep gaat nu onderzoeken of het experiment met de spreekuurrechter in een ander deel van het land een vervolg krijgt, meldt RTV Noord.

STER reclame