Minister Grapperhaus in de Tweede Kamer ANP

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid krijgt gelijk van de tuchtraad voor advocaten. Van misleiding van de rechtbank, toen Grapperhaus nog advocaat was, is geen sprake. Dat stelt de Raad van Discipline, die klachten over advocaten behandelt.

De klacht werd ingediend door Karim Aachboun. De fiscalist voerde vanaf 2015 een rechtszaak tegen accountantskantoor KPMG Meijburg dat hem had ontslagen.

Aachboun werd naar eigen zeggen bedreigd en geïntimideerd door de kantoorleiding. Hij kreeg van de rechter in eerste instantie een schadevergoeding toegekend van 75.000 euro. Na hoger beroep schikte hij voor een veel hoger bedrag van, naar verluidt, bijna 1 miljoen euro. KPMG werd in de affaire verdedigd door Grapperhaus.

Geen misleiding

Aachboun vindt dat Grapperhaus de rechter heeft misleid door informatie achter te houden. Maar de tuchtraad oordeelt dat de rechter die informatie gewoon had kunnen achterhalen, en dat het niet de verantwoordelijkheid was van Grapperhaus om deze te delen.

Ook een andere klacht is ongegrond verklaard. Volgens Aachboun heeft Grapperhaus zijn privacy geschonden, door informatie te delen met Aachbouns voormalige advocaat. Maar de Raad van Discipline vindt de privacyschending "zeer beperkt".

Advocaten mogen weliswaar geen vertrouwelijke informatie delen met anderen, maar de voormalig advocaat is niet zomaar een vreemde en is bovendien gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht.

Bijzondere zaak

De tuchtzaak tegen Grapperhaus is bijzonder, omdat het zelden voorkomt dat een minister van Justitie en Veiligheid in verband met vroegere werkzaamheden voor de rechter staat. Aachboun zei op voorhand al te weten dat de tuchtraad in zijn nadeel zou beslissen.

Om af te komen van de in zijn ogen partijdige rechters, probeerde Aachboun de tuchtrechters te wraken. Dat verzoek werd al eerder afgewezen.

In een brief aan minister Grapperhaus vroeg Aachboun hem bovendien om af te treden, omdat alleen op die manier "mijn rechtsbescherming kan worden geborgd". Ook dat verzoek vond geen gehoor.

Aachboun heeft een maand om in hoger beroep te gaan.

STER reclame