Wraakporno Flickr / pro juventute

Brede steun voor VVD-plan tegen naaktfilmpjes

tijd van publicatie Aangepast

In de Tweede Kamer is veel steun voor het VVD-plan om mensen die het slachtoffer worden van privacyschendingen op internet beter te beschermen.

VVD-Kamerlid Koopmans vindt dat seks- en naaktfilmpjes die tegen iemands zin worden gepubliceerd sneller offline moeten kunnen worden gehaald. Ook moeten de boetes voor privacyschendingen omhoog.

Regeerakkoord

Kamerlid Van Dam van coalitiepartner CDA zegt dat hij het VVD-plan steunt. Partijleider Segers van de ChristenUnie wijst er op dat in het regeerakkoord al afspraken zijn gemaakt over het verbieden van wraakporno en hij reageert positief: "Als je iemand anders zo hard raakt met heel gevoelige informatie, dan komt er een moment dat de overheid moet inspringen."

Ook de derde coalitiepartner D66 vindt dat meer maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat mensen hun leven lang met beelden worden achtervolgd. Maar net als Segers zegt D66-Kamerlid Groothuizen dat daar in het regeerakkoord al afspraken over zijn gemaakt.

Laagdrempelig en gratis

Ook Kamerlid Van Nispen van oppositiepartij SP staat in grote lijnen sympathiek tegenover het VVD-plan: "We moeten het slachtoffers van privacyschending makkelijk maken, dus snel, laagdrempelig en gratis moet er een oplossing komen." GroenLinks stemt eveneens in, al zegt Kamerlid Buitenweg dat haar focus ligt bij het aanpakken van misstanden bij grote bedrijven zoals Facebook.

De PVV reageert gereserveerd. Volgens Kamerlid Helder is dit typisch de VVD: "Het lijkt op een snel succes naar aanleiding van een paar incidenten."

STER reclame