ANP

De kleurcodes waarmee de brandweer waarschuwt voor het risico op natuurbranden verdwijnen. Jarenlang werden lichtgroen, groen, geel, oranje en rood gebruikt om duidelijk te maken of je in de natuur extra moest opletten.

Volgens de brandweer leken de kleurcodes te veel op de waarschuwingen van het KNMI, terwijl ze een totaal andere functie hadden. Allard Schimmel, woordvoerder van Brandweer Nederland: "Bij een code rood van het KNMI weet je dat je echt moet oppassen. Je moet je gedrag aanpassen op de weersomstandigheden. Daardoor denken veel mensen dat het bij een code rood van de brandweer gevaarlijk is om de natuur in te gaan. Dat klopt niet. Je kunt gewoon de natuur in. We vragen mensen alleen om extra alert te zijn."

Van kleurcodes naar fases

De brandweer vervangt de kleurcodes daarom voor een nieuw systeem waarbij er twee fases zijn. Fase 1 betekent: wees zoals altijd voorzichtig met vuur in de natuur. Bij fase 2 (de vroegere codes oranje en rood) worden mensen opgeroepen om extra alert te zijn op het ontstaan van brand en om een brand zo snel mogelijk te melden via 112.

Verder zal de brandweer bij fase 2 boven natuurgebieden gaan rondvliegen om een brand sneller op te merken. Ook kunnen gemeenten bij het afgeven van een stookvergunning aangeven dat er in geval van fase 2 sowieso niet gestookt mag worden.

Ook bij code groen kan brand ontstaan

Volgens Schimmel kunnen natuurbranden ook bij code groen ontstaan, bijvoorbeeld door blikseminslag. Het grote verschil is volgens hem dat het vuur zich bij langdurige droogte of bij harde wind veel sneller kan verspreiden. In fase 2 rukt de brandweer daarom massaler uit bij een melding. Ook wordt defensie dan gevraagd om helikopters paraat te houden, voor als het echt misgaat.

Een andere reden om de kleurcodes af te schaffen is brandstichting. Schimmel: "Een groot deel van de natuurbranden is aangestoken. Wij hebben het idee dat de kleurcodes brandstichting in de hand werken. Blijkbaar worden bij code oranje of rood sommige mensen getriggerd om brand te stichten in de natuur." Doordat fase 2 minder alarmerend klinkt, hoopt de brandweer dat pyromanen zich rustig houden.

Op de site www.natuurbrandrisico.nl verdwijnen de kleurcodes vanmiddag.

STER reclame