AFP

Het dodental van de orkaan Maria in september op Puerto Rico was volgens wetenschappelijk onderzoek veel hoger dan het officiële dodental van 64. De onderzoekers kwamen uit op een dodental van boven de duizend.

Naar aanleiding daarvan heeft gouverneur Rosselló van Puerto een nieuw onderzoek gelast.

Het verschil zit hem in de manier van tellen. In het officiële dodental staan alleen de mensen verwerkt die als direct gevolg van de orkaan omkwamen, zoals verdrinkingsslachtoffers of mensen die verongelukten doordat een boom op hun auto viel.

Demografen en medici die onderzoek deden op Puerto Rico vinden dat ook de indirecte slachtoffers moeten worden meegerekend. Zo zijn er nierdialyse- of hartpatiënten die stierven in het ziekenhuis doordat de stroom was uitgevallen. Ook overleden mensen die een hartaanval hadden gekregen, maar die geen contact kregen met hulpdiensten doordat de telefoonverbindingen niet werkten.

Infecties

Hoogleraar humanitaire hulp Thea Hilhorst zei in het NOS Radio 1 Journaal dat als gevolg van de orkaan ook veel mensen infecties opliepen en daardoor overleden. Door ook die groep mee te tellen, stijgt het aantal doden nog verder.

Kort na de ramp bezocht president Trump Puerto Rico. Hij deed toen geringschattend over de gevolgen ervan, door de vergelijking te maken met de orkaan Katrina in New Orleans in 2005. Toen vielen ruim 1800 doden.

STER reclame