Demonstratie voor legalisering van wiet op het Binnenhof
NOS NieuwsAangepast

'Proef legale wiet gaat gepaard met voorlichtingscampagne'

Bij het experiment voor legale wietteelt komt een landelijke voorlichtingscampagne, die mensen moet wijzen op de gevaren van het roken van cannabis. Dat blijkt uit het concept wetsvoorstel dat het kabinet voor advies naar onder meer justitie, politie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gestuurd, meldt de Volkskrant.

In de krant staan meer details over de nieuwe wet die de proef met legale wietteelt moet mogelijk maken. Zo moeten klanten die de 'legale wiet' kopen in coffeeshops straks actief worden gewezen op de risico's van het gebruik en komt er op de verpakking te staan hoeveel van de werkzame stof THC erin zit.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er een proef komt voor een legale teelt van cannabis. Het was al bekend dat zes tot tien gemeenten straks mee mogen doen aan het experiment, dat vijf jaar en twee maanden zal duren.

Aanbesteding

In de stukken die de Volkskrant heeft gezien staat dat ook de telers voor de proef verworven worden via een openbare aanbesteding. Als specifieke eis wordt gesteld dat ze de wiet alleen mogen telen voor de proef, en dat de spullen "onder geen beding" in het illegale circuit mogen belanden.

Een commissie zou het kabinet moeten gaan adviseren wat de juiste handelshoeveelheid moet worden, en voor welke prijs de drugs moeten worden verkocht.

Het experiment zou op zijn vroegst, als de behandeling in Tweede en Eerste Kamer vlot verloopt, eind volgend jaar of begin 2020 kunnen beginnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl