ANP

Beginnende zzp'ers zijn steeds jonger. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt dat in 2015 ruim 41 procent van de mensen die als zelfstandige zonder personeel aan de slag ging, jonger was dan 35. In 2008 was dat nog 32 procent. Het CBS ontleende zijn gegevens aan de Belastingdienst.

Het percentage oudere starters, in de leeftijd van 35 tot 55 jaar, nam tussen 2008 en 2015 juist af. Waar in 2008 bijna de helft van de startende zelfstandigen in die leeftijdscategorie viel, was dat in 2015 nog ruim 40 procent. Ook het aandeel beginnende 55-plussers daalde van 22 procent naar 17 procent.

De meeste starters waren in 2015 eerder in dienst bij een werkgever. De groep die onderwijs volgde voor het starten, groeide van 9 naar 14 procent.

Minder starters

In totaal begonnen in 2015 minder mensen voor zichzelf dan in 2008. In 2008, het jaar dat de crisis begon, werden 236.000 mensen zzp'er en drie jaar geleden waren dat er nog maar 208.000.

Het aantal zzp'ers dat stopt, steeg wel vergeleken met 2008: van 158.5000 naar 177.500.

STER reclame