SP-Kamerlid Van Nispen ANP

De rechtspraak in Nederland zou een eigen begroting moeten krijgen. Nu gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid nog over de kosten en dat is "principieel onjuist", schrijven negen rechters in een opiniestuk in de Volkskrant.

De negen doen een oproep aan de Tweede Kamer om een wetsvoorstel van SP-Kamerlid Van Nispen te steunen, waar vanmiddag over gesproken wordt.

Van Nispen vindt dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het geding is omdat "de minister als uitvoerende macht" bepaalt hoeveel geld er naar de rechtspraak gaat. Hij wil de wet op dat punt aanpassen.

Trias politica

De rechters omarmen dat plan. Zij schrijven dat de rechtspraak "als enige pijler van de trias politica" geen eigen begroting heeft. "De financiering van de rechtspraak moet onafhankelijk en onpartijdig zijn."

Volgens de ondertekenaars van het opiniestuk krijgt de rechtsspraak door bezuinigingen sinds 2010 te weinig geld. De kwaliteit en snelheid waarmee zaken worden afgehandeld is daardoor onder druk komen te staan. "Zo is 20 minuten voor behandeling van de uithuisplaatsing van een kind geen uitzondering."

Het debat over de initiatiefwet van Van Nispen begint rond 16.15 uur vanmiddag.

STER reclame