Minister van Bijsterveldt (Onderwijs) wil de Citotoets op alle basisscholen wettelijk verplicht stellen.

Nu kiest 15 procent van de scholen ervoor om leerlingen uit groep acht geen Citotoets te laten maken, maar Van Bijsterveldt vindt dat alle leerlingen de basisschool met een eindtoets moeten afsluiten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Bijsterveldt ook dat ze de toets in april of mei wil afnemen en niet in februari. Volgens de bewindsvrouw wordt met het verplaatsen van de eindtoets de onderwijstijd beter benut.

Schooladvies

Daarmee wordt het schooladvies belangrijker. De Citotoets wordt meer een aanvulling op het advies van de basisschool.

"De Citotoets is eigenlijk een foto, maar het advies van de school, waar de toets mee samenhangt, is een film van het kind van de afgelopen jaren", zegt de minister. "Door de Citotoets later af te nemen, krijgt het schooladvies een zwaarder karakter."

De scholen zijn het eens met het latere tijdstip. Ze denken dat de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs dan soepeler verloopt en dat de uitslag beter is. Ook vinden de scholen het belangrijk dat het schooladvies centraler komt te staan. "Het is belangrijk dat het kind breed wordt bekeken", zegt Kete Kervezee van de Raad voor Primair Onderwijs.

Wereldoriëntatie

Vorig jaar heeft een aantal scholen de toets als proef in april afgenomen. De resultaten waren niet beter. De scholen vinden dat de toets daarom nog later moet worden gemaakt.

De Citotoets zal voortaan 'landelijke eindtoets' worden genoemd. De onderdelen taal en rekenen zijn verplicht. Van Bijsterveldt denkt nog na of ook wereldoriëntatie een vast onderdeel moet worden.

STER reclame