ANP

Minister Schouten van Landbouw zal de volgende keer als zij niet kloppende cijfers van melkveecijfers op haar bureau krijgt, opnieuw hard ingrijpen. Desnoods blokkeert ze dan weer op grote schaal bedrijven. Dat zei ze in een debat in de Tweede Kamer over fraude met de registratie van melkkoeien.

De minister zei zaterdag in een interview met de Volkskrant al dat het haar spijt dat ze het woord fraude in de mond heeft genomen. Ze stelde nu dat ze destijds niet kon weten of er echt sprake was van fraude of van "een domme administratiefout" en dat ze heeft onderschat hoe dit overkwam. Ze zei dat ze zich kan voorstellen dat het veel boeren rauw op hun dak is gevallen dat hun bedrijf werd geblokkeerd en dat ze kennelijk als fraudeur werden gezien. "Dat is nooit mijn intentie geweest."

Maar ze voegde daaraan toe dat het belangrijk is dat dat de registratie van kalveren en melkkoeien klopt, omdat er anders gevaar dreigt voor de volksgezondheid. Als er een dierziekte uitbreekt, moeten dieren snel kunnen worden getraceerd en geïsoleerd. En omdat de Europese Unie voorschrijft voor dat een bedrijf moet worden geblokkeerd als de administratie niet klopt, kon ze naar eigen zeggen niet anders. Ze benadrukte dat blokkeren iets anders is dan een bedrijf "op slot gooien". Het betekent dat er geen dieren aan- of afgevoerd kunnen worden, "maar verder kan de bedrijfsvoering gewoon doorgaan".

Kanon en mug

Een groot deel van de Tweede Kamer was kritisch over de manier waarop de minister in februari naar buiten bracht dat het aantal geregistreerde melkkoeien niet klopte. VVD-Kamerlid Lodders zei dat ze had gewild dat er meteen een onderscheid was gemaakt tussen administratieve fouten en mogelijke fraude. Geurts van het CDA vindt dat boeren "geheel onterecht" al schuldig waren bevonden "voordat ze berecht waren".

Van de oppositie was SGP-Kamerlid Bisschop het strengst. Hij stelde dat eerst onderzocht had moeten worden hoe het echt zat, voordat er met een kanon op een mug werd geschoten door duizenden bedrijven te blokkeren. "Zo gaan we in een rechtsstaat niet met ondernemingen om."

Partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden het goed dat Schouten, toen zij vermoedde dat er iets niet klopte, meteen heeft ingegrepen en de Kamer onmiddellijk heeft geïnformeerd. De meeste partijen vinden dat Schouten door in de media het boetekleed aan te trekken, de angel uit het debat heeft gehaald.

De minister is inmiddels in overleg met de melkveesector over verbetering van het indentificatie- en registratiesysteem voor melkvee.

STER reclame