Hollandse Hoogte | PA

Minister Wiebes van Economische Zaken moet opnieuw een besluit nemen over het opsporen van schaliegas in Noord-Brabant en in de Noordoostpolder. De Raad van State heeft bepaald dat het bedrijf Cuadrilla ten onrechte toestemming is geweigerd om naar schaliegas te zoeken. Toenmalig minister Kamp wilde die toestemming in 2015 niet geven met het oog op het milieu.

De rechter had ook al vastgesteld dat de Mijnbouwwet destijds geen mogelijkheden bood om het zoeken naar schaliegas om milieuredenen te verbieden. De Raad van State onderschrijft dat dus, maar wijst erop dat de wet vorig jaar is veranderd. Daardoor is het nu wel mogelijk om het belang van het milieu te laten meewegen bij een beslissing over het verlengen van de vergunning. Minister Wiebes moet bij zijn nieuwe besluit rekening houden met die wetswijziging.

In juli 2015 is de mogelijkheid om schaliegas op te sporen en te winnen opgeschort met als argument dat het niet goed is voor het milieu. Cuadrilla stapte toen naar de rechter en kreeg dus gelijk, maar minister Kamp en Milieudefensie gingen in hoger beroep.

Vorige maand heeft minister Wiebes de Tweede Kamer nog laten weten dat de er de komende jaren geen vergunningen zullen worden gegeven voor commerciële opsporing en winning van schaliegas.

STER reclame