4 miljoen euro extra voor zorg voor terminale patiënten

Aangepast
ANP

Er gaat 4 miljoen euro extra naar de palliatieve terminale zorg. Het kabinet vindt dit nodig, omdat verschillende hospices de afgelopen maanden in de financiële problemen kwamen. Mensen met een terminale ziekte krijgen daar een plek met de benodigde medische zorg om te kunnen sterven.

"De verwachting is dat deze eenmalige extra ophoging voor de komende jaren genoeg is, zodat de hospices hun belangrijke zorg kunnen blijven leveren", aldus het ministerie van Volksgezondheid.

De subsidie gaat naar vrijwilligers die werken bij de palliatieve zorg thuis, in hospices en in verpleeghuizen. Voor de meeste hospices betekent de subsidie een belangrijke inkomstenbron, naast eigen bijdragen van cliënten en giften van derden.

Dichte deur

In principe mag iedereen in Nederland sterven waar hij of zij wil. Maar in de praktijk treffen verpleeghuisbewoners die in een hospice willen sterven vaak een dichte deur.

Sinds 2017 wordt het budget voor palliatieve terminale zorg al jaarlijks verhoogd met 3% om de verwachte stijging van het aantal sterfgevallen (1,5% per jaar tot 2040) en meer inzet van vrijwilligers (1,5% per jaar) op te vangen.

STER Reclame