Greenpeace

Actievoerders van Greenpeace zijn een boorplatform ten noorden van Schiermonnikoog op geklommen, waar morgen een proefboring gedaan wordt voor eventuele gaswinning.

Vorig jaar werd bij een eerste proefboring aangetoond dat er gas in de bodem van de Noordzee zit, zo'n twintig kilometer ten noorden van het eiland. Een samenwerkingsverband van drie bedrijven wil nu nog een keer boren om te kijken of het om een winbare hoeveelheid gas gaat.

Impact op milieu

Het ministerie van Economische Zaken heeft een vergunning voor de proefboring afgegeven en als de bedrijven daadwerkelijk gas willen gaan winnen moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De bedrijven benadrukken dat als onderdeel van de aanvragen de gevolgen voor natuur en milieu uitvoerig worden onderzocht.

Greenpeace is er niet gerust op en wil de proefboringen tegenhouden.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de actievoerders in overtreding zijn omdat het verboden is om je binnen 500 meter van een boorplatform te begeven.

De actievoerders worden nu nog niet weggehaald. Agenten houden de situatie in de gaten en in overleg met het OM en de gasbedrijven wordt besloten wat er gebeurt.

STER reclame