Het melden van seksueel misbruik is onder allochtonen nog steeds een taboe. Allochtone jongeren die seksueel zijn misbruikt binnen de Jeugdzorg blijken zich niet te melden.

Bij een onderzoekscommissie zijn tot nu toe 470 meldingen binnengekomen, maar er is er niet één bij van een allochtoon. Voorzitter Samson-Geerlings zegt in het tv-programma Rondom 10 vanavond dat die er wel moeten zijn. Volgens haar zitten er relatief veel allochtone jongeren in een jeugdinstelling of een pleeggezin.

Mogelijk zijn er honderden slachtoffers binnen deze groep. De commissie gaat zich speciaal op deze jongeren richten.

STER reclame