ANP

De 'eigen' docent blijft de centrale examens in het voortgezet onderwijs als eerste nakijken. Daarna komt pas de 'vreemde' docent aan bod. Het vorige kabinet had plannen om die volgorde om te draaien, maar minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ziet daar niets in.

De vorige staatssecretaris, Sander Dekker, wilde de examens voortaan eerst laten nakijken door een docent van een andere school. De eigen docent zou dan de tweede correctie voor zijn rekening moeten nemen. Volgens Dekker zouden de examens zorgvuldiger worden bekeken als de eigen leraar pas later in beeld kwam.

Motie van wantrouwen

Tegen dat plan kwam protest van leraren en Dekker stelde de invoering uit. Slob zei vandaag in de Tweede Kamer dat het definitief niet doorgaat. Hij noemt omdraaiing van de volgorde demotiverend voor docenten en een soort motie van wantrouwen in hun richting.

Hij benadrukt dat leraren het hele jaar met hun leerlingen werken aan het examen en dat ze 'vanuit hun professionaliteit' de ruimte krijgen om een beoordeling te geven. Volgens de minister heeft de discussie hierover wel geleid tot meer aandacht voor de kwaliteit van de correctie, zowel de eerste als de tweede.

Examen Frans

Slob stelt verder dat er op allerlei manieren wordt gewerkt aan verbetering van de examens en dat docenten daar meer bij worden betrokken. De Kamer had veel kritische vragen over de fouten die vorig jaar zaten in het eindexamen Frans op het vwo. Slob noemt de gevolgen voor de betrokkenen echt vervelend, maar benadrukt dat er maatregelen zijn genomen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Verder wil hij niet veel over het examen Frans van vorig jaar zeggen, omdat de zaak nog onder de rechter is. Een leerling protesteerde dat ze gezakt was, kreeg ongelijk van de rechtbank en ging in hoger beroep. De uitspraak in die zaak is binnenkort.

STER reclame