Minister Grapperhaus in de Tweede Kamer
NOS NieuwsAangepast

Wraking gevraagd in tuchtzaak tegen minister Grapperhaus

  • Jeroen de Jager

    Verslaggever

  • Jeroen de Jager

    Verslaggever

De rechter die over twee weken bij de raad van discipline een tuchtzaak tegen minister Grapperhaus van Justitie moet leiden, is onlangs door het ministerie van Justitie benoemd en daardoor mogelijk partijdig. Daarom is hij gewraakt door de man die een klacht (.pdf) tegen Grapperhaus heeft ingediend.

Deze klager, fiscalist Karim Aachboun, vindt dat een rechter niet mag oordelen in een tuchtzaak tegen de persoon die verantwoordelijk is voor de benoeming. Ook vier andere rechters die deel uitmaken van de raad van discipline zijn gewraakt. Deze raad toetst of advocaten zich volgens de regels hebben gedragen.

Agressief bejegend

Minister Grapperhaus moet zich op 19 februari melden bij de raad van discipline vanwege een ontslagzaak uit 2016. Grapperhaus was toen advocaat voor accountantskantoor KPMG Meijburg.

De ontslagen werknemer die de rechters wraakt, fiscalist Aachboun, moest bij KPMG vertrekken vanwege een uit de hand gelopen arbeidsconflict. Dat had te maken met een incident waarbij een van de partners van KPMG Aachboun agressief had bejegend. KPMG Meijburg heeft zich "ernstig verwijtbaar" gedragen jegens Aachboun, schreef de ontslagrechter in haar vonnis over deze zaak.

Ex-KPMG-medewerker Aachboun verwijt Grapperhaus dat hij bewust onjuiste informatie heeft verstrekt aan de ontslagrechter. Hierdoor trok een getuige zich terug. Door de informatie die Grapperhaus aan de ontslagrechter gaf werd de geloofwaardigheid van de getuige ernstig ondermijnd, stelt Aachboun.

Volgens hem wist Grapperhaus dat de informatie die hij gebruikte onjuist was en wilde hij de rechter beïnvloeden. Voor Aachboun was de getuige van groot belang, omdat die ook partner was bij KPMG Meijburg. Deze partner was aanwezig bij het agressie-incident en had in de rechtszaal willen vertellen hoe collega-partners druk op hem hadden uitgeoefend om hierover een valse verklaring af te leggen.

De partner die had willen getuigen en Aachboun zijn inmiddels weg bij KPMG Meijburg. Beiden hebben bij hun vertrek een som geld meegekregen van het bedrijf. Zij zijn samen een nieuw belastingadvieskantoor gestart.

Wie zou deze zaak wel kunnen doen?

Volgens emeritus hoogleraar Floris Bannier is het nooit eerder voorgekomen dat een minister zich moet verantwoorden bij een tuchtcollege. De hoogleraar advocatuur noemt ook de wraking "heel interessant. Want niemand anders dan een rechter kan deze minister van Justitie beoordelen, en die zijn allemaal benoemd door zijn ministerie. Dus wie zou deze zaak wel kunnen doen?", vraagt hij zich af. Bannier wil verder niet ingaan op de zaak, omdat hij het kantoor waar Grapperhaus advocaat was erover heeft geadviseerd.

De raad van discipline zegt op de hoogte te zijn van het wrakingsverzoek van Aachboun. Verder laat de raad weten dat de rechter die het tuchtcollege zal leiden recent benoemd is door minister voor Rechtsbescherming Dekker en dus niet door Grapperhaus.

Maar klager Aachboun zegt dat dat voor zijn wraking geen verschil maakt. "De minister van Justitie is eindverantwoordelijk", aldus Aachboun. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat de handtekening van Dekker onder de benoeming staat, maar wil het benoemingsbesluit niet openbaar maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl