ANP

In een groot fraudeonderzoek heeft de recherche Zorgfraude gisteravond twee kantoren doorzocht van zorgaanbieders. In de woningen van twee oud-bestuurders is huiszoeking gedaan. Er is administratie in beslag genomen, het vermoedelijke fraudebedrag wordt geschat op meer dan 1 miljoen euro.

De twee oud-bestuurders zijn aangemerkt als verdachte. Het is niet duidelijk of ze zijn aangehouden. Waar de kantoren en woningen staan en om welke instellingen het gaat, is niet bekendgemaakt.

Valsheid in geschrifte en oplichting

De verdenking is dat de twee zorgaanbieders hebben afgesproken om bij zorgverzekeraars duurdere behandelingen te declareren dan was toegestaan. Een van de verdachte zorgaanbieders heeft vermoedelijk geknoeid met de subsidies voor abortuszorg. Hierbij gaat het om valsheid in geschrifte en oplichting in de periode 2010 tot 2017.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat declaraties in de zorg vaak rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan, buiten de patiënt om. Door de declaraties te controleren en eventuele fouten te melden bij de zorgverzekeraar, kan mogelijk fraude door zorgaanbieders worden ontdekt, benadrukt het OM.

STER reclame