leeg klaslokaal ANP XTRA

Minister Slob is kritisch over uitzendbureaus die leraren in het basisonderwijs relatief hoge salarissen betalen. In antwoord op vragen van SP-Kamerlid Kwint noemt hij dat geen wenselijke ontwikkeling.

Door de schaarste op de arbeidsmarkt hebben scholen het steeds moeilijker om voldoende leraren te vinden, zeker voor tijdelijke vervanging. Ze doen daarom vaker een beroep op uitzend- en bemiddelingsbureaus.

Elkaars concurrent

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukt dat scholen zelf mogen weten hoe ze hun personeel werven en dat leraren ook vrij zijn om een werkgever te kiezen. Maar hij deelt de zorgen van schoolbesturen over uitzendbureaus die de schaarste aangrijpen om hun tarieven te verhogen.

Ook zet Slob er vraagtekens bij dat leraren via uitzendbureaus soms een concurrent zijn geworden van leraren die zelf door scholen zijn geworven. De bureaus betalen vaak beter en verleiden leraren soms met bijvoorbeeld laptops.

Schoolbesturen in Amsterdam gaan met uitzendbureaus praten over samenwerking en tarieven. Slob vindt dat een goed initiatief. Hij benadrukt dat hij bezig is het lerarentekort te verkleinen.

STER reclame