ANP

Zo'n 2000 FNV-leden zijn vandaag bijeen in TivoliVredenburg in Utrecht. De vakbond trapt daar zijn campagne af voor de komende vier jaar. De bond wil daarmee de druk op het nieuwe kabinet en de werkgevers opvoeren om in de huidige groeiende economie een hoger salaris te geven aan werknemers.

Ook pleit de FNV voor meer baanzekerheid. Zo moet het inhuren van flexibele arbeidskrachten duurder worden, zodat het voor bedrijven en organisaties aantrekkelijker is om mensen in vaste dienst te nemen. En de bond wil dat mensen niet steeds later met pensioen mogen.

De aftrap van de campagne komt aan het eind van de week waarin vice-voorzitter Mariëtte Patijn van de FNV uit onvrede aftrad. Ze is het wel eens met de doelstellingen, maar niet met de strategie en het tempo waarmee de vakbond die wil afdwingen.

Werkgevers

Ook de werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en de AWVN kwamen vandaag met hun plannen voor het komende jaar. Zij willen werken aan het onderlinge vertrouwen met de vakbonden.

Of dat lukt, is nog maar de vraag. Het standpunt van de werkgevers toont dat flexibele arbeid de komende tijd een heikel punt blijft in de onderlinge relatie. Volgens de werkgevers is de beschikbaarheid van flexibele medewerkers erg belangrijk voor bedrijven en organisaties. De huidige cao's staan dat nu juist nog te veel in de weg, vinden ze.

Loon

Ook willen de werkgevers dat bij onderhandelingen over loonsverhogingen er beter gekeken wordt naar de bedrijven en de sectoren zelf. Niet alle sectoren draaien al zo goed dat er veel salaris bij kan. Ze pleiten er daarom voor dat de salarissen afhankelijker mogen zijn van de prestaties van de sectoren en de bedrijven zelf.

Ook hopen ze op een breed draagvlak voor cao's. Alleen op die manier kan er met de vakbonden een antwoord worden gezocht op digitalisering en internationalisering, zeggen ze. Om mensen langer en gezond aan de slag te blijven houden, zouden werknemers meer persoonlijke zeggenschap moeten krijgen op de budgetten die beschikbaar zijn voor ontwikkeling en scholing.

STER reclame