ANP

In de Rijn bij Lobith is de waterstand vanochtend zoals verwacht opgelopen naar 14,52 meter boven NAP. Door de overvloedige neerslag en gesmolten sneeuw in Duitsland en Zwitserland is de waterstand sterk gestegen.

Rijkswaterstaat heeft het verwachte hoogste waterpeil bij Lobith wat verhoogd, naar 14,70 meter boven NAP. Dat peil komt maar gemiddeld eenmaal in de vijf jaar voor. Na die piek van morgenochtend zal de waterstand weer wat zakken.

Grote problemen worden niet verwacht. Bij 15 meter boven NAP lopen de kades bij Nijmegen onder. Daar zijn de auto's weggehaald en is de stroom van lantaarnpalen afgesloten.

Hoogwater in Maas en Rijn

Bij de wateroverlast in de jaren 90 werd bij Lobith een peil van meer dan 16 meter boven NAP gemeten. Daarna zijn de dijken opgehoogd en hebben de rivieren meer ruimte gekregen.

Dijkinspecties

Toch zijn de waterschappen paraat en nemen ze maatregelen. Het Waterschap Rivierenland heeft doorgangen in de dijken bij Nijmegen en Woudrichem gesloten. Er zijn extra dijkinspecties en de waterstand bij Lobith wordt goed in de gaten gehouden.

Ook het Waterschap Vallei en Veluwe houdt extra dijkinspecties en laat overtollig water uit de IJssel en de Nederrijn in de uiterwaarden stromen. Ook de dijken van de Overijsselse Vecht worden extra bewaakt.

Door de neerslag in de Ardennen en Noord-Frankrijk was het waterpeil in de Maas ook verhoogd, maar in het afgelopen etmaal daalde het weer. Die daling zal zich morgen voortzetten. Het hoogste peil werd daar op 5 januari gemeten.

STER reclame