'We vragen mensen met een beperking een tocht door de bureaucratie te maken'

Aangepast
ANP

Het kabinet wil meer banen creëren voor mensen met een beperking door regels voor werkgevers te versimpelen. Maar niet alle werkgevers en werknemers zijn enthousiast.

In de huidige regeling van loonsubsidie krijgen mensen met een beperking een volwaardig loon. Hun productiviteit ligt, door de beperking lager dan die van een werknemer zonder beperking. De werkgever krijgt een subsidie om ondanks de lagere productiviteit, toch een volwaardig loon te kunnen geven. Werkgevers vinden het systeem van loonsubsidie te ingewikkeld. Als gevolg daarvan zou het de bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen juist remmen.

In de nieuwe regeling van loondispensatie wordt de administratieve last grotendeels weggenomen bij werkgevers. Die betalen alleen een loon dat ongeveer gelijk ligt aan de productiviteit van de werknemer. Iemand met een beperking die bijvoorbeeld 30 procent van de productiviteit levert van iemand zonder beperking, krijgt in dit systeem dus ook maar 30 procent salaris. De overheid vult vervolgens het salaris aan, tot in ieder geval boven het bijstandsniveau.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit betekenen die nieuwe loonregels voor mensen met een beperking

Vraagtekens

Vakbond FNV zet grote vraagtekens bij de nieuwe regeling. Het loon dat mensen met een arbeidsbeperking straks van de werkgever krijgen, zal volgens de bond moeten worden aangevuld met toeslagen en uitkeringen. Dat is in de praktijk niet altijd haalbaar, vreest de bond. "Met een partner heb je bijna nooit recht op die toeslagen. De nieuwe regeling maakt arbeidsbeperkten dus volledig afhankelijk van anderen. Dat is wat we niet willen", zegt een woordvoerder van de FNV.

Ook stelt de bond dat mensen met een arbeidsbeperking vaak niet goed in staat zijn om de administratie te voeren die nodig is om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen die het inkomen aanvullen.

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn wel blij dat de loonkostensubsidie wordt geschrapt. Het systeem is, volgens een woordvoerder, een "bureaucratische nachtmerrie voor ondernemers". De organisaties gaan ervan uit dat in het nieuwe systeem van loondispensatie gemeenten het lagere inkomen aanvullen. "Het is belangrijk dat er niemand tussen wal en schip valt," zegt een woordvoerder.

'Jungle' aan regels

Maar er zijn ook werkgevers met kritiek. Bijvoorbeeld van werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, een netwerk van 500 mkb-ondernemers en grote werkgevers die kijkt naar manieren om mensen met een beperking de arbeidsmarkt op te krijgen. Zo zou het niet de verantwoordelijkheid van de werknemer moeten zijn om een aanvulling op het loon te regelen, vindt Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak. "De mensen waar het over gaat, zijn best kwetsbaar. We vragen ze om een tocht te maken door de bureaucratie. We zien dat het mensen van hun werk afleidt."

Bovendien is de nieuwe regeling alleen geschikt voor een deel van de mensen die moeilijk aan het werk komen. Voor mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken of mensen die in de Wia zijn geraakt, blijven andere regelingen gelden, aldus Van Boggelen. "We hebben al zoveel veranderingen gehad voor de groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt dat er een jungle aan regels is ontstaan. Werknemers willen gewoon een beroep kunnen doen op één regeling voor al deze mensen."

STER Reclame