Staatssecretaris Van Ark 'koerst op minimumloon' voor arbeidsbeperkten

Staatssecretaris van Ark wil zorgen wegnemen bij mensen met een arbeidsbeperking. Ze schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze "koerst" op het wettelijk minimum loon.

De regeringscoalitie wil stimuleren dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. In het regeerakkoord is afgesproken dat de loonkostensubsidie voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst hebben, wordt geschrapt. Werkgevers hoeven dan nog maar een deel van het salaris te betalen.

In plaats van de loonkostensubsidie komt er een mogelijkheid tot loondispensatie. Dat wil zeggen dat gemeenten een aanvulling op het salaris kunnen geven "al naar gelang de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie". Daar zijn veel zorgen over. Veel mensen vrezen dat de werknemers minder dan het wettelijk minimumloon zullen krijgen.

Van Ark wil die vrees wegnemen, Ze zegt dat ze "koerst op het minimumloon". Mensen gaan per gewerkt uur het minimumloon verdienen, maar veel mensen werken parttime en vrezen dat hun maandloon niet boven het minimum uit zal komen.

'Werk moet lonen'

De staatssecretaris vindt dat werk sowieso moet lonen. Als een werknemer met een arbeidsbeperking een contract voor vijf uur per week heeft, moet die aan het eind van de maand meer krijgen dan iemand met alleen bijstand. En als iemand tien uur werkt, moet daar nog iets extra's bovenop.

Vanmorgen stond er een ingezonden stuk in de Volkskrant van verontruste organisaties. Onder de ondertekenaars zijn Job Cohen van de organisatie Cedris voor sociale werkgelegenheid en Femke Halsema van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten onderschrijft het stuk.

De afzenders vrezen dat een grote groep werknemers straks een leven lang op bijstandsniveau zitten en dat dit demotiverend werkt. Ook zijn ze bang dat er veel verwarring ontstaat als mensen met een arbeidsbeperking straks twee 'loonstrookjes' krijgen, één van de werkgever en één van de gemeente.

STER reclame