In de regio Zuidwest-Drenthe gingen vorig jaar relatief de meeste banen verloren. In december 2016 waren er 3,7 procent minder banen dan in dezelfde maand in 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in Noord- en Zuidoost-Drenthe nam het aantal banen af, vooral in de gezondheidszorg. Over heel Nederland waren er juist bijna 2 procent meer banen. Dat komt neer op een toename van 132.000 banen.

Werkgelegenheid naar regio

Toch staat Drenthe niet alleen; hetzelfde scenario voltrekt zich in de regio Gooi en Vechtstreek en de regio IJmond.

In Zuidoost-Friesland, grenzend aan de regio Zuidwest-Drenthe, kwamen er naar verhouding juist de meeste banen bij. Daar noteerden ze een plus van 6 procent. Vooral in de uitzendbranche nam het aantal banen toe.

Ook in de regio's Noord-Overijssel, Delft en Westland, de agglomeratie Haarlem en Delfzijl en omgeving was de stijging bovengemiddeld. Daar was de stijging zo'n 3 procent of meer.

In Nederland daalde de werkloosheid in die periode van 6,9 naar 6 procent.

Grote bedrijven

Erik Stam, hoogleraar economie aan de universiteit van Utrecht, verklaart het verlies voor Drenthe vooral door een gebrek aan een kenniseconomie. "Regio's zijn veel afhankelijker van een paar grote bedrijven die zich daar hebben gevestigd. Als een groot bedrijf uit Amsterdam vertrekt, vangt die stad dat wel op omdat de economische activiteit daar heel divers is. Als Tata Steel in IJmuiden gaat reorganiseren, merkt de regio IJmond dat meteen."

"De verschillen zijn voor een klein land als Nederland wel vrij opmerkelijk. Een regio als Drenthe kent een vrij laagopgeleide bevolking. Laagopgeleiden zijn minder mobiel en blijven in de regio."

Universiteit van Drenthe?

Investeren in infrastructuur heeft volgens Stam daarom niet zo veel zin. "De gemiddelde reistijd van laagopgeleiden bedraagt tussen de 20 en 30 minuten. Je zou voor Emmenaren de reistijd naar Zwolle wel kunnen verkorten, maar weegt het op tegen de miljardeninvestering die ertegenover staat? Ik denk het niet."

Veel meer potentie ziet hij in het samenwerken met buurlanden: "Aken heeft een hele grote technische universiteit. Limburg kan veel meer profiteren van een sterke samenwerking met de kansen aldaar." Ook zou Drenthe kunnen proberen meer hoger opgeleiden naar de regio te krijgen met een vestiging van een hogeschool of universiteit.

STER reclame