Inwoners van Landgraaf stemden eerder in een referdenum al massaal tegen een fusie L1/Tim Voncken

De Limburgse gemeenten Heerlen en Landgraaf gaan niet fuseren. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten na een advies van de Raad van State.

Het adviesorgaan van de regering stelde de minister voor het wetsvoorstel over de herindeling niet in te dienen, omdat de provincie Limburg niet zorgvuldig is omgegaan met een open overleg erover. Ollongren gaat hierin mee.

Het kabinet gaat in de toekomst kijken naar een nieuwe poging tot een herindeling van de hele regio Parkstad. Heerlen en Landgraaf maken daar deel van uit, net als elf andere gemeenten in het zuidoosten van Limburg. Het kabinet erkent de noodzaak om de bestuurskracht in de regio te vergroten.

Langer tegen

De gemeente Landgraaf was al langer tegen een fusie met buurgemeente Heerlen. In een raadplegend referendum sprak ruim driekwart van de stemmers zich uit tegen een samengaan, maar nu komen er gemengde reacties uit Landgraaf. "Moreel zijn we winnaar, al zijn er eigenlijk geen winnaars", zegt wethouder Freed Janssen tegen L1. Hij staat open voor een meer omvattende herindeling.

Heerlen is groot voorstander van een fusie. Deze gemeente betreurt het besluit van Ollongren. Volgens Heerlen hebben meerdere rapporten 'onomstotelijk uitgewezen' dat een herindeling noodzakelijk is. De gemeente geeft aan dat zij er alles aan heeft gedaan om een samenwerking van de grond te krijgen.

Goed plan

De uitnodiging van het kabinet voor een overleg om de herindelingsdiscussie in de Parkstad-regio verder te brengen, lijkt Heerlen een goed plan. "Daarbij blijft een betere aanpak van de sociale en economische achterstanden de belangrijkste prioriteit, maar tegelijkertijd is dit ook een gezamenlijke uitdaging voor het Rijk, provincie en gemeenten", zo staat in een verklaring.

Nu de herindeling in Heerlen en Landgraaf van de baan is, gaan de gemeenteraadsverkiezingen gewoon door. Net als in de meeste andere gemeenten in het land zijn deze verkiezingen op 21 maart.

STER reclame