Was ontslagen topambtenaar alleen verliefd of had ze een geheime relatie?

ANP
Geschreven door
Reinalda Start
redacteur Binnenland

Het zijn de veelvuldige WhatsAppberichten van Saadia A. die de gemeente Amsterdam overtuigden dat de voormalige topambtenaar buiten haar boekje ging. Zij zou een geheime liefdesrelatie hebben gehad met iemand die zij regelmatig inhuurde voor de gemeente. Bewijzen daarvoor werden gevonden in de appjes en foto's die zij uitwisselde met vrienden.

De gemeente moet blind op een ambtenaar kunnen vertrouwen, stelt advocaat De Jong van de gemeente Amsterdam in een rechtszaak die vandaag diende. Saadia A., verantwoordelijk voor de aanpak van radicalisering, kreeg deze zomer strafontslag omdat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze vecht dat ontslag bij de rechter aan.

Geheime campagne

Over het ontslag zijn al twee debatten in de Amsterdamse gemeenteraad geweest. Eerst over het plotselinge ontslag van A. en de gevolgen voor de radicaliseringsaanpak van de gemeente. Het was het laatste debat van burgemeester Van der Laan. Het tweede debat was vlak na zijn overlijden. Daarin ging het over in het geheim opgenomen anti-radicaliseringsfilmpjes.

Die filmpjes zouden via sociale media worden verspreid, zonder dat bekend mocht worden dat de gemeente Amsterdam daar achter zat. Saadia A. zou een verzwegen liefdesrelatie met de acteur uit de filmpjes hebben gehad.

Dat is erg, volgens de gemeente-advocaat, omdat zij als programmamanager radicalisering een zeer gevoelige functie bekleedde, waarvoor volstrekte onafhankelijkheid en betrouwbaarheid essentieel zijn. Zij zou hem niet één keer, maar een groot aantal keren opdrachten hebben gegund. Ze heeft haar leidinggevenden nooit verteld dat ze een liefdesrelatie met de man had.

Vertrouwensband

Vandaag reageerde Saadia A. voor het eerst op de beschuldigingen. Zeer geëmotioneerd ontkende ze de liefdesrelatie. Ze gaf toe dat ze verliefd was op de acteur en dat ze met elkaar flirtten, maar van een relatie is het nooit gekomen, ook al had zij dat graag gewild.

Bijna drie jaar geleden ontmoetten ze elkaar voor het eerst op een bijeenkomst over radicalisering. Ze zegt van burgemeester Van der Laan en diens adviseur, de Ier David Kenning, de opdracht te hebben gekregen iemand te zoeken die geloofwaardig zou zijn voor de campagnefilmpjes die zij wilden laten maken.

Om te weten of de man geschikt zou zijn, was het van belang een vertrouwensband te ontwikkelen. Hij moest immers de aanpak niet verraden. Om die vertrouwensband te versterken, ontmoetten ze elkaar ook privé. Maar daar is het volgens Saadia bij gebleven. En er was dan ook geen reden om een relatie te melden bij haar leidinggevenden.

Geen inkomsten

Het leven van Saadia A. ligt compleet overhoop, vertelde ze de rechter. De 34-jarige alleenstaande vrouw woont weer bij haar ouders en wordt financieel gesteund door familie. Ze heeft vanwege haar strafontslag geen inkomsten. Werkgevers die haar eerder een baan aanboden, trokken zich terug. Ze was naar eigen zeggen in gesprek over een baan bij de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV).

De voormalige topambtenaar vindt dat de gemeente haar zeer onrechtvaardig heeft behandeld. Aan de rechter legde ze uit dat ze elf jaar van haar leven heeft gegeven aan de stad. Ze werkte 24 uur per dag om een netwerk op te bouwen van betrouwbare mensen die in de stad ingezet kunnen worden in de strijd tegen radicalisering.

De rechter doet uiterlijk 21 december uitspraak.

STER Reclame