ANP

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat strenger kijken naar de effecten van ziekenhuisfusies op de prijzen van behandelingen. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat de prijzen van gefuseerde ziekenhuizen meer zijn gestegen dan van ziekenhuizen die niet zijn gefuseerd.

Voorheen keek de toezichthouder vooral of er genoeg keuze overbleef voor de consumenten. ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn wil nu het toezicht op de fusies met het oog op de prijs gaan verscherpen. "Nu wij steeds meer weten over de gevolgen van ziekenhuisfusies kijken wij steeds kritischer naar de risico's voor de concurrentie."

Fusiegolf

De afgelopen jaren zijn tientallen ziekenhuizen gefuseerd. Onder andere zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen waren bezorgd dat deze ziekenhuizen door hun omvang een hogere prijs konden vragen voor hun diensten.

De ACM kan niet bevestigen of de sterkere positie van de gefuseerde ziekenhuizen de reden is voor de prijsstijging en gaat dat nu onderzoeken. "Het kan zijn dat ziekenhuizen de eerste jaren hun investeringen willen terugverdienen en dat de prijzen op een later moment zullen dalen", zegt bestuursvoorzitter Fonteijn.

Intussen gaat de ACM de plannen voor ziekenhuisfusies strenger controleren. Ook wil de toezichthouder met zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen om de tafel om hun bezwaren mee te laten wegen bij de fusies. "Het is dus goed mogelijk dat er de komende tijd minder ziekenhuisfusies worden goedgekeurd."

In een eerder onderzoek concludeerde de ACM dat ziekenhuisfusies geen aantoonbaar positief effect hebben op de kwaliteit van zorg.

STER reclame