Ook de torenvalk staat op de Rode Lijst van dit jaar
NOS NieuwsAangepast

Meer bedreigde broedvogels in Nederland

Het aantal bedreigde broedvogels in Nederland neemt toe. Er staan negen broedvogels meer op de Rode Lijst dan in de vorige publicatie in 2004. Onder meer de torenvalk en de wulp staan er nu ook op. Op basis van tellingen van Sovon Volgelonderzoek is te zien welke soorten er zijn verdwenen en welke broedvogels het snelst uitsterven.

De toename van bedreigde broedvogels komt deels doordat er meer vogels zijn meegenomen in de telling. Waar er in 2004 nog 183 soorten broedvogels werden onderzocht, zijn er dit jaar een kleine tweehonderd soorten meegenomen. 87 soorten worden nu in hun voortbestaan bedreigd. De samenstellers van de lijst gaan uit van de cijfers die duizenden vrijwilligers en veldmedewerkers aanleveren.

Negen soorten broedvogels zijn in Nederland uitgestorven, waaronder de goudplevier en de hop. Daarnaast worden volgens de onderzoekers tien soorten ernstig bedreigd, waaronder de velduil, dwergmeeuw en grauwe kiekendief. De bedreigde broedvogels komen voor in onder meer bossen, bebouwd gebied, maar vooral in agrarisch gebied.

Uitstoot van stikstof

Volgens de Vogelbescherming hebben de vogels het moeilijk door het gebruik van insecticiden en de uitstoot van stikstof. Daarbij gaat het met name om de intensieve landbouw. De Vogelbescherming wil daarom dat het kabinet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en stikstof terugdringt. De organisatie zegt dat, als de kwaliteit van de leefgebieden niet verbetert, er nog meer broedvogels zullen uitsterven.

De Vogelbescherming zegt dat de maatregelen die na het vorige rapport genomen zijn, geholpen hebben om drie bedreigde diersoorten van de Rode Lijst af te halen. Dat zijn de nachtzwaluw, purperreiger en de groene specht.

"Door beter beheer van de moerassen gaat het goed met de purperreiger, dus die is van de lijst gehaald. Daarnaast gaat het duidelijk beter met de roerdomp en ook de nachtzwaluw heeft geprofiteerd van goede beheersmaatregelen", zegt Lars Soerink van de Vogelbescherming.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl